JU

Smjernice o djelovanju centara za pružanje usluga socijalne skrbi dnevnog zbrinjavanja djece s invaliditetom i djece ometene u razvoju u FBiH

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u saradnji sa UNICEFom BiH i podrškom od Europske delegacije u BiH, u okviru IV faze SPIS programa izradilo ...

Opširnije »

Smjernice o djelovanju centara za pružanje usluga socijalne skrbi dnevnog zbrinjavanja djece s invaliditetom i djece ometene u razvoju u FBiH

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u saradnji sa UNICEFom BiH i podrškom od Europske delegacije u BiH, u okviru IV faze SPIS programa izradilo ...

Opširnije »

Posjeta iz Švicarske

Protekle sedmice naš grad su posjetili gosti iz Švicarske, njih 59. Većina ih je  po prvi puta boravila u Tešnju, a osim druženja sa domaćinima,članovima ...

Opširnije »

Vodič za podršku svjedokinjama/svjedocima u sudskim postupcima procesuiranja ratnih zločina

Vodić za podršku.pdf Opširnije na csr-tesanj.ba.

Opširnije »

Vodič za podršku svjedokinjama/svjedocima u sudskim postupcima procesuiranja ratnih zločina

Vodić za podršku.pdf Opširnije na csr-tesanj.ba.

Opširnije »

Obilježen Međunarodni dan muzeja 2015

U subotu, 09. maja 2015. godine JU Muzej Tešanj obilježila je Međunarodni dan muzeja. Centralni događaj obilježavanja Dana muzeja i ove godine je bila svečana ...

Opširnije »

Izgradnja novog objekta za korisnike Dnevnog boravka za djecu i omladinu s posebnim potrebama Tešanj

JU Centar za socijalni rad Tešanj, kao lokalni nosioc brige o djeci s posebnim potrebama u sistemu socijalne zaštite u općini Tešanj, koristeći iskustva razvijenijih ...

Opširnije »

Izgradnja novog objekta za korisnike Dnevnog boravka za djecu i omladinu s posebnim potrebama Tešanj

JU Centar za socijalni rad Tešanj, kao lokalni nosioc brige o djeci s posebnim potrebama u sistemu socijalne zaštite u općini Tešanj, koristeći iskustva razvijenijih ...

Opširnije »

Turistička sezona 2015.

I ove godine početkom maja počinje turistička sezona. Najatraktivnija mjesta za posjetu u Tešnju su tvrđava i Eminagića konak, dependansi Muzeja Tešanj. Tvrđava je dobro ...

Opširnije »

O B A V J E Š T E NJ E

Danas 30.04.2015. godine na račun JU CSR Tešanj su prispjela novčana sredstva za slijedeća prava koja se finansiraju iz budžeta Kanona: 1. Naknada za vrijeme ...

Opširnije »