JU

Obilježen Međunarodni dan muzeja 2015

U subotu, 09. maja 2015. godine JU Muzej Tešanj obilježila je Međunarodni dan muzeja. Centralni događaj obilježavanja Dana muzeja i ove godine je bila svečana ...

Opširnije »

Izgradnja novog objekta za korisnike Dnevnog boravka za djecu i omladinu s posebnim potrebama Tešanj

JU Centar za socijalni rad Tešanj, kao lokalni nosioc brige o djeci s posebnim potrebama u sistemu socijalne zaštite u općini Tešanj, koristeći iskustva razvijenijih ...

Opširnije »

Izgradnja novog objekta za korisnike Dnevnog boravka za djecu i omladinu s posebnim potrebama Tešanj

JU Centar za socijalni rad Tešanj, kao lokalni nosioc brige o djeci s posebnim potrebama u sistemu socijalne zaštite u općini Tešanj, koristeći iskustva razvijenijih ...

Opširnije »

Turistička sezona 2015.

I ove godine početkom maja počinje turistička sezona. Najatraktivnija mjesta za posjetu u Tešnju su tvrđava i Eminagića konak, dependansi Muzeja Tešanj. Tvrđava je dobro ...

Opširnije »

O B A V J E Š T E NJ E

Danas 30.04.2015. godine na račun JU CSR Tešanj su prispjela novčana sredstva za slijedeća prava koja se finansiraju iz budžeta Kanona: 1. Naknada za vrijeme ...

Opširnije »

O B A V J E Š T E NJ E

Danas 30.04.2015. godine na račun JU CSR Tešanj su prispjela novčana sredstva za slijedeća prava koja se finansiraju iz budžeta Kanona:1. Naknada za vrijeme porodiljskog ...

Opširnije »

Konferencija MeetSee(critically)Do

Balkanska mreža muzeja (BMN) i NVO Kulturno naslijeđe bez granica (CHwB) organizirali su 3. konferenciju Mreže balkanskih muzeja. Konferencija sa radnim nazivom  MeetSee(critically)Do, održana je u ...

Opširnije »

Saradnja sa H.O. “Malteser” iz Njemačke

JU Centar za socijalni rad Tešanj sa H.O “Malteser” iz Njemačke ima dugogodišnju saradnju. Posredstvom ove organizacije realizovano je više projekata. Ovih dana u toku ...

Opširnije »

Saradnja sa H.O. “Malteser” iz Njemačke

JU Centar za socijalni rad Tešanj sa H.O “Malteser” iz Njemačke ima dugogodišnju saradnju. Posredstvom ove organizacije realizovano je više projekata. Ovih dana u toku ...

Opširnije »

Promocija izdanja “Žene srednjovjekovne Bosne” u Tešnju

Četvrta bosanskohercegovačka promocija izdanja „Žene srednjovjekovne Bosne“ u organizaciji Udruženja građana Bosona i u saradnji sa Javnom ustanovom Muzej Tešanj održana je okviru manifestacije “Tešanjsko ...

Opširnije »