JU

JAVNA LICITACIJA

U skladu sa Odlukom Upravnog odbora o prodaji osnovnih sredstava broj:01-01.4-326.2/16 od 22.11.2016.godine, direktor JU Centar za socijalni rad Tešanj oglašava J A V N ...

Read More »

O B A V J E Š T E NJ E

Danas 03.02.2017.godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi : ...

Read More »

APEL ZA IZMIRENJE DUGA

Poštovani korisnici usluga grijanja , Ponovo urgiramo i molimo korisnike usluga grijanja da svoje obaveze za isporučenu i preuzetu toplotnu energiju plaćate u valuti plaćanja.Trenutno ...

Read More »

POZIV

Javna ustanova Centar za socijalni rad Tešanj poziva sva lica oboljela od celijakije sa područja općine Tešanj da se odazovu u Centar za socijalni rad, ...

Read More »

Gosti iz Irana posjetili Opću biblioteku Tešanj

Danas su Opću biblioteku Tešanj u okviru svoje posjete Tešnju posjetili predstavnici Ureda za kulturu i promociju iranske kulture. Gosti su pokazali veliko zanimanje za ...

Read More »

DIREKTOR NACIONALNE I UNIVERZITETSKE BIBLIOTEKE BIH SA SARADNICIMA POSJETIO OPĆU BIBLIOTEKU TEŠANJ

Delegacija predvođena dr. Ismetom Ovčinom, direktorom Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine (NUBBiH), sa zamjenicom Beditom Islamović, te Midhatom Kasapom, direktorom Opće biblioteke Zenica, ...

Read More »

ODRŽANE LIKOVNO-KREATIVNE RADIONICE

U Općoj biblioteci Tešanj 18.01.2017. godine održane su likovno-kreativne radionice za naše najmlađe sugrađane. Voditelj radionica bio je gospodin Miralem Brkić, prof. likovne kulture. Na ...

Read More »

HASAN MEHINOVIĆ – NAJAKTIVNIJI ČITALAC PENZIONER U 2016.

Za najaktivnijeg čitaoca u kategoriji penzionera u 2016. godini proglašen je Hasan Mehinović. Gospodin Mehinović je čitav svoj radni vijek proveo u prosvjeti, uz knjigu. ...

Read More »

Poziv na izmirenje obaveza za isporučenu i preuzetu toplotnu energiju

Pozivaju se svi korisnici usluga grijanja sa Toplane da izmire svoja dugovanja prema Toplani. Neplaćanjem svojih obaveza preuzete toplotne energije dovode u pitanje kontinuitet dalje ...

Read More »

O B A V J E Š T E NJ E

Danas 29.12.2016.godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi : ...

Read More »