JU

Dječija nedjelja

JU Centar za socijalni rad Tešanj je i u ovoj godini nastavio tradiciju izrade konkretnih projekata povodom obilježavanja “Dječije nedjelje” u ZE-DO kantonu ...

Read More »

Izvršena verifikacija mjerila u JZU Dom zdravlja Tešanj

I ove godine, kao i prethodnih, JZU Dom zdravlja Tešanj je izvršila postupak verifikacije mjerila u zdravstvu, što predstavlja zakonsku obavezu svih zdravstvenih ...

Read More »

OBAVJEŠTENJE: Topla proba

Obavještavaju se korisnici usluga grijanja sa JP ” Toplana ” d.d. Tešanj da će se jedinstveni sistem grijanja grada Tešnja pustiti u topli ...

Read More »

O B A V J E Š T E NJ E

Danas 29.09.2016.godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako ...

Read More »

SANACIJA DEPONIJE ŠLJAKE I FAZA

Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda za izvođenje radovaSANACIJA DEPONIJE ŠLJAKE I FAZA Izvor: www.toplana-tesanj.com

Read More »

Održan 46. stručni sastanak

Danas  je (27.09.2016.godine), u sali za sastanke JZU Dom zdravlja Tešanj, održan 46. stručni sastanak. Sastankom je predsjedavao direktor ustanove, prim.dr. Hidajet Mudrov, a prisustovalo ...

Read More »

Održan 46. stručni sastanak

Danas  je (27.09.2016.godine), u sali za sastanke JZU Dom zdravlja Tešanj, održan 46. stručni sastanak. Sastankom je predsjedavao direktor ustanove, prim.dr. Hidajet Mudrov, ...

Read More »

Štićenici Centra za mentalno zdravlje posjetili Tuzlu

Centar za mentalno zdravlje JZU Dom zdravlja Tešanj organizuje set aktivnosti kojim će se obilježiti 10. oktobar – Međunarodni dan mentalnog zdravlja. Opširnije na dztesanj.ba.

Read More »

O B A V J E Š T E NJ E

Danas 23.09.2016.godine izvršena je uplata novčanih sredstava na račune korisnika stalne novčane pomoći (112 porodica po 196,42 KM), a u svrhu nabavke ogreva.Sredstva za ovu ...

Read More »

Tenderska dokumentacija za uslugu prijevoza uglja

TENDERSKA DOKUMENTACIJAZA USLUGU PRIJEVOZA UGLJA IZ RMU ZENICA DO DEPONIJE UGLJA TOPLANE U TEŠNJU Izvor: www.toplana-tesanj.com

Read More »