JU

Izbor najboljih literarnih radova iz oblasti „Afirmacija pozitivnog razmišljanja“ – krajni rok za dostavu radova je 15.04.2015 godine

       Broj: 02-40-18/15 Datum: 11.02.2015. godine               Na osnovu Odluke Upravnog odbora Javne ustanove Muzej Tešanj, o imenovanju Komisije za provođenje ...

Opširnije »

Dani Musine poezije

06.04.2015. Danas sa početkom u 17 sati u Eminagića konaku, u okviru ovogodišnjeg Tešanjskog proljeća, održana je manifestacija pod nazivom Dani Musine poezije. Učenici Gimnazije ...

Opširnije »

Humana akcija Gimnazije “Musa Ćazim Ćazić”

Učenici Gimnazije “Musa Ćazim Ćatić” iz Tešnja sa profesoricom Jasminom Kruško u koordinaciji sa JU Centrom za socijalni rad Tešanj posjetili su jednu višečlanu, hraniteljsku ...

Opširnije »

Humana akcija Gimnazije “Musa Ćazim Ćazić”

Učenici Gimnazije “Musa Ćazim Ćatić” iz Tešnja sa profesoricom Jasminom Kruško u koordinaciji sa JU Centrom za socijalni rad Tešanj posjetili su jednu višečlanu, hraniteljsku ...

Opširnije »

O B A V J E Š T E NJ E

Danas 02.04.2015. godine na račun JU CSR Tešanj su prispjela novčana sredstva za slijedeća prava koja se finansiraju iz budžeta Kanona: 1. Naknada za vrijeme ...

Opširnije »

O B A V J E Š T E NJ E

Danas 02.04.2015. godine na račun JU CSR Tešanj su prispjela novčana sredstva za slijedeća prava koja se finansiraju iz budžeta Kanona: 1. Naknada za vrijeme ...

Opširnije »

O B A V J E Š T E NJ E

Danas 31.03.2015. godine na račun JU CSR Tešanj su prispjela novčana sredstva za slijedeća prava: 1. Jednokratna novčana pomoć za nezaposlene porodilje za 10/14. godine, ...

Opširnije »

O B A V J E Š T E NJ E

Danas 31.03.2015. godine na račun JU CSR Tešanj su prispjela novčana sredstva za slijedeća prava: 1. Jednokratna novčana pomoć za nezaposlene porodilje za 10/14. godine, ...

Opširnije »

Husinska buna

U okviru manifestacije Tešanjsko proljeće 2015, 24.marta sa početkom u 17 sati u Eminagića konaku,  upriličeno je otvorenje izložbe Husinska buna. U pripremi izložbe su ...

Opširnije »

Uručen paket prehrambenih namirnica

Danas je posredstvom CSR Tešanj uručen paket prehrambenih namirnica B.A. majci dvoje malodobne djece nastanjene u MZ Mekiš, općina Tešanj. Zahvaljujemo gđa. Sabina Turalić. Opširnije ...

Opširnije »