Izbor najboljih literarnih radova iz oblasti „Afirmacija pozitivnog razmišljanja“ – krajni rok za dostavu radova je 15.04.2015 godine

      memor A4 landscape

Broj: 02-40-18/15

Datum: 11.02.2015. godine

 

 

          Na osnovu Odluke Upravnog odbora Javne ustanove Muzej Tešanj, o imenovanju Komisije za provođenje javnog konkursa za izbor najboljih literarnih radova na temu „ Afirmacije pozitivnog razmišljanja“, donesene na 16. redovnoj sjednici, održanoj 30.01.2015. godine, direktor JU Muzej Tešanj raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za izbor najboljih literarnih radova iz oblasti  „Afirmacija pozitivnog razmišljanja“

na slijedeće teme:

 

Za učenike osnovnih škola:

1.     Ne treba posmatrati  nego pomagati

   2.    Učini korak ka boljem međusobnom  razumijevanju

   3.    Najbolje što čovjek uopće može učiniti jeste oprostiti

 

Za učenike srednjih škola, studente i ostale:

   1.   Bilstavost, veličina,sjaj i slava ne postoje, sve je samo trenutak-odbljesak

   2.   Ništa ne ostavlja tako dubok i velik trag, niti trajno obilježava život pojednica kao ljubav i prijateljstvo

   3.   Na putovanju ka vječnosti, ostani čovjek planete

 

Prema propozicijama učesnici konkursa mogu biti učenici osnovnih i srednjih škola, kao i studenti,odnosno ostali građani općine Tešanj i cijele Bosne i Hercegovine bez obzira na starosnu dob i stepen obrazovanja. Sadržaj treba da bude originalan rad u stihu ili prozi, ne kraći od 3500 slovnih jedinica, ili 500 riječi, ili 1 stranica A4 formata. Radovi moraju biti šifrirani radi objektivnosti, a u pratećoj koverti dostaviti slijedeće podatke: ime i prezime, datum rođenja, naziv i adresa škole, broj telefona i broj riječi u radu.

Za studente i ostale građane u pratećoj koverti se dostavlja: ime i prezime, broj lične karte, adresa stanovanja, broj telefona i broj riječi u radu. Kod učeničkih radova škole trebaju izvršiti selekciju i poslati po tri rada. Selektor za prijavljene radove učenika srednjih škola općine Tešanj je Harisa Braćkan, prof. bosanskog jezika, a za osnovne škole profesorica Mirzela Kopić.

Izvor: Muzejtesanj.Org

O Tesanj Net

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *