O B A V J E Š T E NJ E

Danas 30.04.2015. godine na račun JU CSR Tešanj su prispjela novčana sredstva za slijedeća prava koja se finansiraju iz budžeta Kanona: 1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec 01/15.godine, 2. Naknada za pomoć i njegu drugog lica za mjesec 11/14. godine, 3. Dodatak na djecu za mjesec 11/14. godine, 4. Naknada za CŽR (kantonalni […]

Opširnije na csr-tesanj.ba.

O Tesanj Net

Komentariši