JU

Obilježen Dan JZU Dom zdravlja Tešanj

Povodom 31.oktobra – Dana JZU Dom zdravlja Tešanj, u subotu, 05.11.2016.godine, ustanova je organizovala ekskurziju u Banjaluku i posjetu farmaceutskoj kompaniji “Hemofarm” d.o.o Banjaluka. Opširnije ...

Opširnije »

O B A V J E Š T E NJ E

Danas 04. 11. 2016.godine izvršena je uplata novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako ...

Opširnije »

Obavještenje o prestanku isporuke toplotne energije

Obavještavaju se korisnici usluga grijanja saToplane da dana 03.11.2016. god. neće biti isporuke toplotne energije zbog kvara na vrelovodnim instalacijama. Vaša Toplana. Opširnije na: toplana-tesanj.com

Opširnije »

VI pulmološki dani se danas održavaju u Tešnju

Danas se u Općoj bolnici Tešanj održava 6. Stručno – naučni skup sa međunarodnim učešćem “Pulmološki dani – Tešanj 2016” u organizaciji Opće bolnice Tešanj ...

Opširnije »

Donacija vlade Japana

Ministarstvo civilnih poslova BiH i Vlada Japana na osnovu iskazanih potreba nadležnih organa za oblast socijalne zaštite u entitetima i Brčko distriktu, iz okvira japanske ...

Opširnije »

Sastanak direktora javnih preduzeća i ustanova

Dana 25.10.2016.godine (srijeda), u sali Općinskog vijeća Tešanj, Općinski Načelnik je održao sastanak sa direktorima javnih preduzeća i ustanova s područja općine. Tema sastanka je ...

Opširnije »

Održan 47. stručni sastanak

Danas je (26.10.2016.godine), u sali JZU Dom zdravlja Tešanj,održan 47.stručni sastanak. Sastankom je predsjedavao direktor ustanove, prim.dr. Hidajet Mudrov, a prisustovalo je 12 rukovodilaca službi. ...

Opširnije »

Stanovanje uz podršku

Život u lokalnoj zajednici u odnosu na zbrinjavanje u institucijama zatvorenog tipa ,osobama sa invaliditetom garantuje puno bolju kvalitetu života. Stanovanje uz podršku osoba sa ...

Opširnije »

Održan sastanak predstavnika zdravstvenog sektora ZE- DO kantona

Jučer je (19.10.2016.godine), u  zgradi ZE- DO kantona, održan sastanak predstavnika zdravstvenog sektora kantona. Organizator sastanka je Ministarstvo zdravstva, a  cilj sastanka je ...

Opširnije »

DRUGI MODUL EDUKACIJE “Psihosocijalni pristup u radu sa svjedocima/žrtvama nasilja “

Predstavnici JU CSR Tešanj prisustovali su drugom modulu edukacije “Psihosocijalni pristup u radu sa svjedocima/žrtvama nasilja” u organizaciji “Medica” Zenica u periodu od 11.-13.10. 2016.godine ...

Opširnije »