Općina

Vijesti iz Press službe Op?ine Tešanj

Maj, 2021

 • 31 Maja

  Kreditno-garantni fond za MSP i samostalne obrtnike

  Garancije Fonda mogu se izdavati za finansiranje tekuće likvidnosti, obrtnih sredstava ili investicije u osnovna sredstva, putem kredita kod komercijalnih banaka. Više informacija može se ...

 • 31 Maja

  Izgradnja bunara, pumpne stanice i tlačnog voda za MZ Kalošević

  Realizacija projekta Izgradnja bunara, pumpne stanice i tlačnog voda za MZ Kalošević je u toku. Trenutno je faza izrade nadzemnog dijela objekta bunara, a prethodno ...

 • 28 Maja

  Sanacija dječijih igrališta i sportskih poligona

  U toku je realizacija ugovora o popravkama dječijih igrališta, parkovskih klupa, sportskih poligona, autobusnih nadstrešnica, saobraćajnih znakova, a uskoro počinje i značajnija sanacija mosta u ...

 • 27 Maja

  Povećan broj požara

  Profesionalna vatrogasna jedinica Tešanj (PVJ), u prvih pet mjeseci 2020. godine imala je ukupno 38 požara, a u prvih pet mjeseci 2021 godine 47 požara. ...

 • 27 Maja

  Zakup poljoprivrednog zemljišta

  Javni poziv za zakup poljoprivrednog zemljišta na području općine Tešanj možete poledati OVDJE Obrazac prijave možete preuzeti OVDJE

 • 24 Maja

  Saziv za 6. sjednicu Vijeća

  Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni ...

 • 21 Maja

  Potvrđen BFC certifikat za povoljno poslovno okruženje

  U postupku recertifikacije općina sa povoljnim poslovnim okruženjem početkom maja potvrđeno je da Općina Tešanj ispunjava kriterije u skladu sa BFC standardom zemalja Jugoistoče Evrope, ...

 • 21 Maja

  Zaustaviti negativan trend raspodjele PDV-a

  Nakon što je u februaru pokrenuta Inicijativa za izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda putem Saveza općina i gradova, Općina se odlučila na poduzimanje daljih ...

 • 21 Maja

  Sastanak sa predstavnicima mjesnih zajednica

  U prostorijama Društvenog centra Dobropolje-Mekiš održana je redovna edukacija predstavnika mjesnih zajednica. Tema edukacije je bila Mogućnost brže, jednostavnije i efikasnije komunikacije, održavanje web stranica ...

 • 20 Maja

  Izvještaj o radu JU Sportsko-rekreativni centar