Općina

Vijesti iz Press službe Op?ine Tešanj

Juni, 2020

 • 16 Juna

  Kantonalna besplatna pravna pomoć

  Informišemo građane sa područja općine Tešanj da će Kantonalni zavod za pravnu pomoć nastaviti sa pružanjem besplatne pravne pomoći. Od 22.6.2020. godine (ponedjeljak) besplatna pravna ...

 • 16 Juna

  Informacija o pregovaračkom postupku: Izgradnja objekta u okviru Azila za pse

  Informaciju o pregovaračkom postupku: Izgradnja objekta u okviru Azila za pse možete pogledati ovdje Powered by WPeMatico

 • 12 Juna

  V Odluka o dopuni Plana JN za 2020. godinu

  V Odluku o dopuni Plana JN za 2020. godinu možete pogledati ovdje Powered by WPeMatico

 • 11 Juna

  Kantonalni poticaji poljoprivrednoj proizvodnji za 2020. godinu

  Obavještavamo poljoprivredne proizvođače da je Ministarstvo za poljoprivredu Zeničko-dobojskog kantona objavilo Uputstvo o poticanju poljoprivrednje proizvodnje za 2020. godinu. Rok za podnošenje zahtjeva za većinu ...

 • 10 Juna

  Asfaltiranje puta u MZ Jelah

  Počelo je asfaltiranje Novog puta – nastavak od ulice Hasana K. Pruščaka u MZ Jelah. Sredstva za finansiranje projekta obezbijeđena su u budžetu Općine, a ...

 • 10 Juna

  Zdravstveno-epidemiološka situacija na području općine Tešanj

  Jutros je održan sastanak Općinskog načelnika sa direktorom Doma zdravlja, epidemiologom, Direktorom Bolnice, Komandirom Policijske stanice Tešanj i sanitarnim inspektorom. Tema sastanka je bila zdravstveno–epidemiološka ...

 • 9 Juna

  Javni poziv: Uvid u Idejni projekat rekonstrukcije i asfaltiranja puta u MZ Tešanj

  Javni poziv: Uvid u Idejni projekat rekonstrukcije i asfaltiranja puta u MZ Tešanj možete pogledati ovdje Spisak parcela možete pogledati ovdje Powered by WPeMatico

 • 9 Juna

  Dostava prijedloga sadržaja u povodu manifestacije Ljeto u Tešnju 20

  Pozivamo vas da u svrhu pripreme manifestacije „Ljeto u Tešnju 2020“, dostavite prijedlog sadržaja koje vaša ustanova/organizacija planira pripremiti u sklopu ove manifestacije. Ukoliko želite ...

 • 9 Juna

  Sanacija javne rasvjete

  Proteklih dana vršena je sanacija javne rasvjete na područjima obuhvaćenih regulacionim planovima Općine Tešanj. Pored uobičajene zamjene pregorjelih sijalica, zaštitnih stakala i otklanjanja svih drugih ...

 • 5 Juna

  Održana 39. (tematska) sjednica Vijeća

  Danas je u sali Općinskog vijeća održana 39. (tematska) sjednica Vijeća sa predloženim dnevnim redom: Prijedlog Odluke o zamjeni parcele u K.O. Mrkotić sa parcelom ...