WEB

Mjere sanitarne zaštite izvorišta "Žabljak"

Dana 08.08.2016. godine je u kabinetu Načelnika općine Usora potpisan Ugovor o izvođenju radova na Projektu: “Provođenje mjera sanitarne zaštite izvorišta Žabljak”, općina Usora. Obim ...

Opširnije »

Radovi na prevenciji klizišta u Alibegovcima

Danas, 05.08.2016. godine, izvršen je obilazak radova na implementaciji Projekta: ”Provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja” u općina Usora. Radove na Klizištu u Alibegovcima obišli su ...

Opširnije »

Okončani radovi na projektu uređenja sportskog poligona u Jelečima – Filipovićima

Danas, 05.08.2016. godine, okončani su radovi Projektu: ”Uređenje sportskog poligona za obavljanje tjelesnog odgoja i ostalih sportskih aktivnosti”, u povratničkom naseljenom mjestu Jeleči-Filipovići, općina Usora. ...

Opširnije »

Sanacija mosta preko vodotoka "Ularička rijeka"

05.08.2016. godine, započeti su radovi na implementaciji projekta “Izvođenje radova na sanaciji mosta preko vodotoka Ularička rijeka”. Zaključenim sporazumom o suradnji Investitori na predmetnom projektu su ...

Opširnije »

Sanacija krovišta na poslovnoj zgradi bivše vojarne u Srednjoj Omanjskoj

Danas, 05.08.2016. godine u kabinetu Načelnika, potpisan je Ugovor o izvođenju radova na Projektu: ”Sanacija krovišta na poslovnoj zgradi bivše vojarne”, lokalitet Srednja Omanjska, općina ...

Opširnije »

Okončan posao deminiranja na lokaciji "Bejići 1"

Dostavom Uvjerenja o izvršenoj kontroli kvaliteta tehničkog izviđanja okončan je posao deminiranja na lokalitetu “Bejići 1” u Općini Usora.                      Opširnije na ...

Opširnije »

Oglas – stambeno zbrinjavanje branitelja

Na temelju članka 7. stavak 2. Odluke o pomoći u rješavanju stambenog pitanja branitelja i članova njihovih obitelji („Službeni glasnik općine Usora” broj: 8/14) i ...

Opširnije »

Izvršena uplata općinskih poticaja u poljoprivredi za 2016. godinu

Obaviještavamo poljoprivrednike koji su u skladu sa Javnim pozivom ostvarili pravo na Općinske poticaje u poljoprivredi za 2016. godinu, kako je izvršena uplata odobrenih novčanih sredstava ...

Opširnije »

Preliminarna lista za dodjelu novčane pomoći za nabavku obveznih udžbenika učenicima – djeci branitelja za školsku 2016./2017. godinu

Na temelju Javnog natječaja za dodjelu novčane pomoći za nabavu udžbenika učenicima – djeci branitelja za školsku 2016./2017.godinu stručno povjerenstvo općine Usora donosi preliminarnu listu za dodjelu ...

Opširnije »

Odluka o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH 2016

Na osnovu provedenog Javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2016. godinu, Općini Usora za projekat: „Izvedba ...

Opširnije »