WEB

Obilježen Dan pobjede na Kominu

Po prvi puta ove godine, a sve sukladno Odluci o izmjeni Odluke o utvrđivanju značajnih datuma i kalendara općinskih manifestacija (“Službeni glasnik općine Usora” broj: ...

Opširnije »

Radni sastanak na temu obrazovanja

U četvrtak 22.10.2015. godine, u prostorijama Općine Usora, a u suradnji sa OSCE-om, organiziran je sastanak između predstavnika Općine Usora i Ministarstva za obrazovanje, nauku, ...

Opširnije »

Javni oglas za kupovinu nekretnina/zemljišta

Na temelju članka 102. u vezi sa člankom 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu  («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine» broj 52/09, Zakona o građevinskom zemljištu ...

Opširnije »

Otvoreni Javni pozivi Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

U cilju unaprijeđivanja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje ...

Opširnije »

Javni poziv za kandidiranje projekata za “Međunarodnu konferenciju za investicije i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini i regiji.

Savez nevladinih organizacija, Savez za podršku ekonomsko socijalnog razvoja “Horizont 2024” u suradnji sa partnerskim poslovnim društvima, raspisuje  Javni poziv  za kandidiranje projekata za “Međunarodnu konferenciju za ...

Opširnije »

Napomena poljoprivrednicima – Obaveza prijave plana proizvodnje za 2016. godinu

Napominjemo poljoprivrednike, fizičke i pravne osobe koje žele ostvariti pravo na novčanu potporu u poljoprivredi i ruralnom razvitku u 2016. godini na području Federacije, da je člankom ...

Opširnije »

Konkurs Fondacije Hastor za dodjelu stipendija redovitim studentima u akademskoj 2015/2016. godini

Na osnovu Pravila i kriterija Fondacije Hastor raspisuje se konkurs za dodjelu stipendija  za redovne studente – upisane prvi put  u akademskoj 2015./2016. godini. Opširnije ...

Opširnije »

Aktivnosti po pitanju sanacije klizišta "Prakljačići" u Alibegovcima

Projekt sanacije klizišta “Prakljačići” u Alibegovcima ušao je u fazu: Prikupljanja ponuda za izvođenje radova – Izbor Izvođača radova.         Opširnije na usora.com.

Opširnije »

Saziv za XXXIII (tridesettreću) redovitu sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članaka 44. i 46. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:5/05 i 7/05): S A Z I V ...

Opširnije »

Presuda o povredi prava općine Usora na lokalnu samoupravu

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o zahtjevu Načelnika Općine Usora za zaštitu prava na lokalnu samoupravu, u svezi Odluke o zonama sanitarne  zaštite ...

Opširnije »