ZDK

POSTIGNUT SPORAZUM SA SINDIKATOM POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZDK

Danas je postignut Sporazum između premijera Zeničko-dobojskog kantona i predstavnika Sindikata policije ministarstva unutrašnjih poslova ZDK o usklađivanju propisa o načinu obračuna plaća i naknada ...

Opširnije »

ODRŽAN RADNI SASTANAK INSPEKTORA KANTONALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

S ciljem efikasnog i koordiniranog rada kantonalne inspekcije, direktorica Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona je održala radni sastanak sa svim kantonalnim inspektorima. ...

Opširnije »

SAOPŠTENJE SA 42. SJEDNICE SKUPŠTINE

Dana 14.06.2017. godine, održana je 42. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sa utvrđenim dnevnim redom od šest tačaka. Na ovoj sjednici poslanici su donijeli Odluku o ...

Opširnije »

POSTIGNUT SPORAZUM SA SINDIKATOM DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U ORGANIMA UPRAVE ZDK

Danas su nastavljeni razgovori između premijera Zeničko-dobojskog kantona i predstavnika  Samostalnog sindikata  državnih službenika  i namještenika u organima državne službe  o usklađivanje propisa o načinu ...

Opširnije »

POTPISAN SPORAZUM PO PROGRAMU SUFINASIRANJA ZAPOŠLJAVANJA DJECE ŠEHIDA I POGINULIH BORACA

Danas  je  u  Federalnom zavodu za zapošljavanje u Sarajevu potpisan Sporazum o međusobnoj saradnji između: Federalnog zavoda za zapošljavanje, Vlade Zeničko–dobojskog kantona i Službe za ...

Opširnije »

PRIHVAĆENA INFORMACIJA O STAMBENOM ZBRINJAVANJU BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA U 2016.GODINI

U skladu sa Programom rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godini na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja na sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održanoj 12.06.2017. godine ...

Opširnije »

RADNI SASTANAK SA PREDSJEDAVAJUĆIM SKUPŠTINE U OKVIRU TWINNING LIGHT PROJEKTA

Danas je u kabinetu Jasmina Duvnjaka, predsjedavajućeg Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, održan radni sastanak u sklopu „Twinning Light„  projekta  na kojem je partner  Narodna Skupština Republike ...

Opširnije »

USVOJENA INFORMACIJA O KONCESIJAMA NA VODAMA ZA 2016. GODINU

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu na 97. sjednici održanoj, 01.06.2017. godine, usvojila Informaciju o koncesijama na vodama za ...

Opširnije »

USVOJENA INFORMACIJA O KONCESIJAMA ZA 2016. GODINU

Vlade Kantona je na prijedlog Ministarstva za privredu, usvojila Informaciju o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu. U Informaciji je dat presjek ...

Opširnije »

SAOPŠTENJE KOMISIJE ZA MLADE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Predstavnici Komisije za mlade Zeničko-dobojskog kantona su održali radni sastanak na kojem su prisutni bili i predstavnici Komisije za pitanja mladih i ravnopravnost spolova Općinskog ...

Opširnije »