ZDK

POJAČAN INSPEKCIJSKI NADZOR PRAVNIH I FIZIČKIH LICA KOJA OBAVLJAJU DJELATNOST TRGOVINE, OBRTA I UGOSTITELJSTVA

Obavještavamo javnost da će u periodu od 08. do 12. juna 2016. godine, na području Zeničko-dobojskog kantona biti izvršen pojačan inspekcijski nadzor pravnih i fizičkih ...

Read More »

SAOPŠTENJE SA 28. SJEDNICE SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Dana 31.05.2016. godine Skupština Zeničko-dobojskog kantona u sedmom sazivu je održala 28. sjednicu na kojoj je razmatrano osam tačaka dnevnog reda. U okviru prve tačke ...

Read More »

PUŠTENA U RAD NOVOOPREMLJENA SENZORNA SOBA ZA RANU INTERVENCIJU DJECE SA POSEBNIM POTREBAMA PREDŠKOLSKE DOBI

Na poziv JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, 31.05.2016. godine,  ministar Nurđehan Šahinović je sa svojim suradnicima posjetio prostorije ...

Read More »

RAD ZA OPĆE DOBRO NA SLOBODI

U organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona dana, 30.05.2016.godine u zgradi Vlade Zeničko-dobojskog kantona održan ...

Read More »

OTVOREN MULTIFUNKCIONALNI CENTAR NAMIJENJEN ZA ADEKVATNU PODRŠKU ŽIVOTU U ZAJEDNICI OSOBA S INVALIDITETOM-POTPISIVANJE UGOVORA O SARADNJI

Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama FBiH “Sumero” otvorio je 24.05.2016. godine je u Hotonju multifunkcionalni centar namijenjen za adekvatnu podršku životu u ...

Read More »

Djeca iz zeničkih srednjih škola u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona je u okviru projekta Kreditiraj volontiraj i projektne aktivnosti 9.- Socijalni dan, primilo 25.05.2016. godine  petero ...

Read More »

MINISTAR SINANOVIĆ PRISUSTVOVAO MANIFESTACIJI "DAN ZA ZENICU" U GELSENKIRCHENU

Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi Zeničko-dobojskog kantona boravio je u Saveznoj Republici Njemačkoj, od 19. do 22.5.2016. godine,  u ...

Read More »

POTPISAN UGOVOR O SUFINSIRANJU PROJEKTA PODRŠKA SOCIJALNOM UKLJUČENJU RANJIVIH ROMSKIH PORODICA

U prostorijama Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice potpisian je Ugovor o sufinansiranju realizacije Projekta „Roma Action (RA)–Podrška socijalnom uključenju ranjivih romskih porodica u ...

Read More »

Uputstva o postupcima i kriterijima za odobravanje i dodjelu (refundiranje) financijskih sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju projekata

Na osnovu Programa utroška budžetskih sredstava za 2016. godinu i Programa utroška sredstava od koncesija za 2016. godinu, na održanoj 56. Sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona ...

Read More »

DODJELA KONCESIJE ZA PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU , KORIŠTENJE I PRIJENOS MHE „TRIBIJA“ NA RIJECI TRIBIJI NA PODRUČJU OPĆINE VAREŠ

Na 56. sjednici, održanoj 20.05.2016. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, donijela je zaključak o dodjela koncesije za projektovanje, ...

Read More »