ZDK

INFORMACIJA O REALIZACIJI KONCESIONIH UGOVORA ZA PERIOD 2003.-2015. GODINE

Na 40. sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za privredu, razmatrana je i usvojena Informacije o kontroli koncesionih ugovora na području Zeničko-dobojskog kantona za ...

Opširnije »

SAOPŠTENJE SA NASTAVKA 23. SJEDNICE SKUPŠTINE

Dana, 29.01.2016 godine je održan je nastavak 23. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, nakon prekida koji je uslijedio 26.01.2016 godine na prijedlog Klubova poslanika. Skupština je ...

Opširnije »

SAOPĆENJE SA 40. SJEDNICE VLADE

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, je na 40. sjednici, utvrdila Prijedlog Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade i uputila ga u daljnju ...

Opširnije »

SAOPŠTENJE SA 23. SJEDNICE SKUPŠTINE

Na 23. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, održanoj 26.01.2016 godine, razmatrana su i prihvaćena dva nacrta zakona. Skupština Zeničko-dobojskog kantona je prihvatila Nacrt Zakona o poticanju ...

Opširnije »

VLADA ZDK OSIGURALA SREDSTVA ZA ISPLATU PETE RATE STIPENDIJA ZA STUDIJSKU 2014./15. GODINU U IZNOSU OD 190.850,00 KM

Vlada Zeničko-dobojskog kantona osigurala je sredstva za isplatu pete rate stipendija, studentima redovnog studija iz populacije branilaca i članova njihovih porodica za studijsku 2014./2015. godinu ...

Opširnije »

ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O DODJELI SPORTSKO-PRIVREDNIH LOVIŠTA U ZAKUP UDRUŽENJIMA GRAĐANA-LOVAČKIM DRUŠTVIMA SA PODRUČJA ZE-DO KANTONA

Zakonom o lovstvu Federacije BiH, propisano je da se sportsko-privredna lovišta dodjeljuju u zakup najpovoljnijem ponuđaču koji ispunjava kriterije utvrđene u Javnom pozivu za prikupljanje ...

Opširnije »

EVIDENCIJA DJECE-POLAZNIKA PROGRAMA OBAVEZNOG PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U GODINI PRED POLAZAK U OSNOVNU ŠKOLU

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, u saradnji sa javnim i privatnim predškolskim ustanovama i osnovnim školama na području Zeničko-dobojskog kantona, planira ...

Opširnije »

Obavještenje iz Kantonalne uprave civilne zaštite

Kantonalna uprava CZ ZDK obavjestila je Službe CZ u svim općinama Zeničko-dobijskog kantona da je Federalni Hidrometeorološki zavod izdao NARANDŽASTO upozorenje na intezivne padavine u ...

Opširnije »

SAOPĆENJE SA 39. SJEDNICE VLADE

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, je na 39. sjednici, usvojila Vlada Zaključak o davanju saglasnosti Investiciono-komercijalnoj banci d.d. Zenica za odobravanje kredita društvu Zenička razvojna agencija Zeda ...

Opširnije »

JAVNA RASPRAVA O NACRTU BUDŽETA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Obavještavaju se svi zainteresovani da će se dana 14.01.2016. godine od 11-13 sati održati Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu i ...

Opširnije »