Radovi na rekonstrukciji postojećeg doma u Novim Miljanovcima

U toku je realizacija projekata sa liste Kapitalnih projekata, radovi na rekonstrukciji postojećeg doma u Novim Miljanovcima za potrebe nove ambulante. Trenutno se izvode radovi izrade armature za stubove i priprema za betoniranje. U 1. fazi su planirani građevinski radovi izrade konstrukcije objekta i predulaza. Radove izvodi ARCON-IN d.o.o. Zenica, a nadzor obavlja  Arh-studio d.o.o. Tešanj

Powered by WPeMatico

About Press Opcine