Amir Brka

Amir Brka / BOSANKA, SINU

Put je zemljice naše, osvjedočeno već, manihejski, a danas smjerom njegovim ovladavaju opaki Rusi, kao što onomad piscem su njihovim zlokobni dusi, i nužan bit ...

Read More »

Amir Brka / PRILOG ZA HISTORIJU POVIJESTI

  Taj posao nije dovršen, te kao da se ništa nije zbilo Umorenih jest i na hiljade i na tisuće, liptala je krv, no ipak ...

Read More »

Amir Brka / PUTOVANJE

Pritežeš kaiš, cipele vezuješ, sa vješalice grabiš kaput, za dugotrajno odsustvo pripravan je u hodniku prtljag Gdje god da zanoćiš hrane će biti i vina ...

Read More »

Amir Brka / O KRUHU I SLOBODI

Priznat će djeca da jesmo se starali o kruhu i o vodi, da brinuli smo za njih posvećeno, srca očinski vrelā, u znoju lica vlastitoga ...

Read More »

Amir Brka / TARIH ZA KATOLIČKU CRKVU U TEŠNJU

Izmaknuta pogledu je nekrštenom kao od Dijavla, vazda vjetru izložena, kiši, ledu, no nikad i suncu, sazdana dok K. und K. je carstvo snilo o ...

Read More »

Amir Brka / SJENE OKO VATRE

Kao kad momci bijasmo, sjedimo ukrug oko vatre Mnogo je proteklo vremena, a oni istim izgledaju, radujem se i čudim: e baš se drugovi moji ...

Read More »

Amir Brka / SPOMEN-JAMA

Prikladan spomenik naumili smo za se sazdati, te zdušno u zemlji crnoj kopamo vlastitu jamu U čudu drugi se našli: ne razumiju našu čamu, i ...

Read More »

Amir Brka / TRON OD PIJESKA

Klepsidra se prazni, predstava se primaknula kraju Iskali su njegov cjelov, u zrak su mu podizali palac, a zatim će reći: On je prava hulja! ...

Read More »

Amir Brka / MRTVA FRONTA

Ukopan je obruč na liniji cijelog horizonta Puške i topovi: prema gradu su ih okrenuli, na nas za koje su do jednoga davno izginuli Za ...

Read More »

Amir Brka / TARIH ZA PRAVOSLAVNU CRKVU U TEŠNJU

(Prema bilješci iz 1995.) Uzvišena na stijeni podrivanoj s četiriju strana, osamljena stoji ova građevina, muklo i otužno Svijetlo zdanje osveštano u doba je, vele, ...

Read More »