Amir Brka

Amir Brka rođen je u Tešnju 25.10.1963. godine, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je književnost na Filozofskom fakultetu u Sarajevu (1987.). U Tešnju vodi Centar za kulturu i obrazovanje, glavni je urednik časopisa za kulturu Diwan (Gradačac), a 2010-2014. godine bio je predsjednik Društva pisaca Bosne i Hercegovine.

Pjesničke i prozne knjige: Prirodni redoslijed (poezija), 1996; Bjelina paspartua (poezija), 1997; Zavičajni muzej (poezija), 1998; Antikrist u jeziku (poezija), 1999; Monografija grada (roman) 2001. i 2004; Na pergameni lica: 100 pjesama (1990-2000) (izbor), Sarajevo, 2001; Antikristul în limba (poezija, izbor), Bukurešt, 2001; Izložba sitnih životinja (poezija) 2003; Jedan u tome skupu (poezija, izbor), Priboj, 2003; Uređujemo staru kuću (poezija), 2005; Vrijeme sretnih gradova (poezija), 2006. i 2007; Đavo na Dunavu (poezija), 2008; Dovoljno za radost (poezija, izbor; edicija Bošnjačka književnost u 100 knjiga BZK "Preporod" Sarajevo), 2010; Turistički vodič (poezija), 2010. i 2011; Ruševine se podupiru (poezija, izbor), 2012; Crna sveska (proza), 2014; Tačka (poema), 2015; Čuvar groblja. Pjesme sa Ćatićem (poezija), 2015; Gazi Ferhad-beže iznova u Tešnju (poema), 2016; Sa palube. Epitafi iz »Adele« (poezija), 2017; Nebeski nomad (poezija), 2019; San o gradu (poema, sa slikama Miralema Srkalovića Lale), 2020; Sa pjesnikova odra (poema), 2020; Dijalektika tmine (poezija), 2020.

Kulturna i opća historija, publicistika: Rudolf Zaplata - bibliografija, 2000; Svjetlosti kasabe. Iz kulturne povijesti tešanjskoga kraja, 2002; Teatar u tešanjskom teatru (ogled), 2003; Negativna geografija (eseji, kolumne, intervjui), 2005; Jerej ili Pseudosakralni pledoaje za genocid u Tešnju (studija), 2016; O dr. Ademu Handžiću. Uz stogodišnjicu rođenja (memorat), 2017; Nisim Albahari, tragični revolucionar (studija), 2018.

Proučavajući kulturnu povijest, prvenstveno tešanjsku, objavio je još 10 knjiga.

Stvaralaštvo Amira Brke prevedeno je na brojne strane jezike, a uvrštavano je i u sve značajnije bosanskohercegovačke antologije. O njegovoj književnosti objavljen je veliki broj književnokritičkih tekstova, eseja i studija, kao i pet knjiga: Vojislav Vujanović (2007.), Enver Kazaz (2016.), Almir Zalihić (2016. i 2018.), U svijetu bez središta (zbornik sa naučnog skupa, 2017.) i Milan Garić (2019.).

Nagrade i priznanja: Godišnja nagrada Društva pisaca Bosne i Hercegovine (2001. i 2006.); Nagrada Planjax za najbolju knjigu poezije u Bosni i Hercegovini (2003.); Nagrada "Edhem Mulabdić" za najbolju bosanskohercegovačku novelu (2004.); Nagrada "Zeničko proljeće" za najbolju knjigu u Zeničko-dobojskom kantonu (2001, 2003, 2005, 2006. i 2011.); Nagrada Fondacije za izdavaštvo (2010.); Plaketa Općine Tešanj (2005.) i Plaketa Zeničko-dobojskog kantona (2019.).

AMIR BRKA / GENETSKA VRANA

  (Iz neobjavljene zbirke Pjesnikinje X)   Objektivno govoreći, sudba je ova doista jeziva, jer mojoj su majci genetske vrane mozak popile, a pravi mi ...

Opširnije »

AMIR BRKA / NESVAKIDAŠNJA JADIKOVKA

  (Iz neobjavljene zbirke Pjesnikinje X)   Ljuštim se u ovim stihovima kako majmun bananu guli, odjeću skidam, a kao zmijski svlak spadaju nanosi truli, ...

Opširnije »

AMIR BRKA / A NIGDJE DIMA!

  (Iz neobjavljene zbirke Pjesnikinje X)   Govorio je da sam krasna, i da me voli beskrajno, bila sam začuđena, jer nije me čestito ni ...

Opširnije »

AMIR BRKA / PRIJAVA NA KONKURS

  (Iz neobjavljene zbirke Pjesnikinje X)   Mada je poznato kako ja jedino za poeziju marim, preporučujem se sada vama, vlastodršcima starim Dostavljam vrelu prijavu, ...

Opširnije »

AMIR BRKA / HAJMO SRAT

(Iz neobjavljene zbirke Pjesnikinje X)   Prijateljicu jednu predivnu imam, iz susjednog sela, isti nam je temperament, priroda nam drska, smjela Uočih da u njoj ...

Opširnije »

AMIR BRKA / LUCIDA INTERVALLA

  (Iz neobjavljene zbirke Pjesnikinje X)   Katkada i mene posjete oni blistavi časi, lucida intervalla, pa me srsi cijelu poput osica prođu, jer sve ...

Opširnije »

AMIR BRKA / KONTEMPLACIJA VLASTODRŠCA

www.jergovic.com   Ozgo ih posmatram, s visoka, kao da kročim na štulama, mizerni činovnici, siroti proleteri, a ima i doktora nauka; ubogi, obrate mi se ...

Opširnije »

AMIR BRKA / KAKO SE (RAZ)ODIJEVAM

  (Iz neobjavljene zbirke Pjesnikinje X)   Često kosu raspletem, i nataknem široki klobuk na glavu, na tufnice haljinu odjenem, a najviše volim azurno plavu ...

Opširnije »

AMIR BRKA / PODVOJENA LIČNOST

  (Iz neobjavljene zbirke Pjesnikinje X)   Uočivši da katkad izgubim sa sobom svaku sličnost, ljekar zaključuje da je taj morbus podvojena ličnost Što je ...

Opširnije »

AMIR BRKA / PRIMJER PREVLADAVANJA STEREOTIPA

Uz petu godišnjicu smrti Alije Galijaševića (25.5.2016. – 25.5.2021.) _____________________________________________________________________________ Ponekad pomislim da je moja egzistencija smislena i zbog toga što sam imao takve prijatelje ...

Opširnije »