Amir Brka

Amir Brka rođen je u Tešnju 1963. godine, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je književnost na Filozofskom fakultetu u Sarajevu (1987.). U Tešnju vodi Centar za kulturu i obrazovanje, glavni je urednik časopisa za kulturu Diwan (Gradačac), bio je predsjednik Društva pisaca Bosne i Hercegovine 2010-2014. godine.

Pjesničke i prozne knjige: Prirodni redoslijed (poezija), 1996; Bjelina paspartua (poezija), 1997; Zavičajni muzej (poezija), 1998; Antikrist u jeziku (poezija), 1999; Monografija grada (roman) 2001. i 2004; Na pergameni lica: 100 pjesama (1990-2000) (izbor), Sarajevo, 2001; Antikristul în limba (poezija, izbor), Bukurešt, 2001; Izložba sitnih životinja (poezija) 2003; Jedan u tome skupu (poezija, izbor), Priboj, 2003; Uređujemo staru kuću (poezija), 2005; Vrijeme sretnih gradova (poezija), 2006. i 2007; Đavo na Dunavu (poezija), 2008; Dovoljno za radost (poezija, izbor; edicija Bošnjačka književnost u 100 knjiga BZK "Preporod" Sarajevo), 2010; Turistički vodič (poezija), 2010. i 2011; Ruševine se podupiru (poezija, izbor), 2012; Crna sveska (proza), 2014; Tačka (poema), 2015; Čuvar groblja. Pjesme sa Ćatićem (poezija), 2015; Gazi Ferhad-beže iznova u Tešnju (poema), 2016; Sa palube. Epitafi iz »Adele« (poezija), 2017; Nebeski nomad (poezija), 2019; San o gradu (poema, sa slikama Miralema Srkalovića Lale), 2020; Sa pjesnikova odra (poema), 2020; Dijalektika tmine (poezija), 2020; Dan državnosti (poema), 2020; Poeme, 2021; San mizantropa (poezija).

Kulturna i opća historija, publicistika: Rudolf Zaplata - bibliografija, 2000; Svjetlosti kasabe. Iz kulturne povijesti tešanjskoga kraja, 2002; Teatar u tešanjskom teatru (ogled), 2003; Negativna geografija (eseji, kolumne, intervjui), 2005; Jerej ili Pseudosakralni pledoaje za genocid u Tešnju (studija), 2016; O dr. Ademu Handžiću. Uz stogodišnjicu rođenja (memorat), 2017; Nisim Albahari, tragični revolucionar (studija), 2018; Kenotaf za ubijene tešanjske Rome (studija), 2022.

Proučavajući kulturnu povijest, prvenstveno tešanjsku, objavio je još 10 knjiga.

Stvaralaštvo Amira Brke prevođeno je na brojne strane jezike, a uvrštavano je i u sve značajnije bosanskohercegovačke antologije. O njegovoj književnosti objavljen je veliki broj književnokritičkih tekstova, eseja i studija, kao i šest knjiga: Vojislav Vujanović: Kozmologija riječi, poliptih o pjesniku Amiru Brki (2007.), Enver Kazaz: Jezik negativne ontologije, poetički okviri književnog opusa Amira Brke (2016.), Almir Zalihić: Poetika razdešenih detalja Amira Brke (2016. i 2018.), U svijetu bez središta (zbornik sa naučnog skupa, 2017.), Milan Garić: Zapis o Knjizi ili Sabrano pjesničko govorenje Amira Brke (2019.), Kritičari o Amiru Brki (priredio dr. Muhidin Džanko, 2020.).

Nagrade i priznanja: Godišnja nagrada Društva pisaca Bosne i Hercegovine (2001. i 2006.); Nagrada Planjax za najbolju knjigu poezije u Bosni i Hercegovini (2003.); Nagrada "Edhem Mulabdić" za najbolju bosanskohercegovačku novelu (2004.); Nagrada "Zeničko proljeće" za najbolju knjigu u Zeničko-dobojskom kantonu (2001, 2003, 2005, 2006. i 2011.); Nagrada Fondacije za izdavaštvo (2010.); Nagrada "Skender Kulenović" za najbolju knjigu u Bosni i Hercegovini (2022.); Plaketa Općine Tešanj (2005.) i Plaketa Zeničko-dobojskog kantona (2019.).

AMIR BRKA / ALADIN HUSIĆ I TEŠANJ

  Uz šezdeseti rođendan historičara Aladina Husića, direktora Orijentalnog instituta Univerziteta u Sarajevu ____________________________________________________________________________ Postoje nekolike istaknute intelektualne figure izvan Tešnja koje su u novije ...

Opširnije »

AMIR BRKA / TEŠNJAK VOJISLAV VUJANOVIĆ

Uz petogodišnjicu Vojinog odlaska (Greda kod Bosanske Gradiške, 13.4.1937. – Sarajevo, 10.1.2018.) ______________________________________________________________________________ Vojislava Vujanovića – istaknutoga likovnog, teatarskog i književnog kritičara, historičara, publicistu, kroničara ...

Opširnije »

AMIR BRKA / SAN O GRADU

Danas je općinski praznik – Dan grada Tešnja. Tim povodom darujemo vam poemu Amira Brke »San o gradu«… ________________________________________________________________________ Nejse, o svemu ću Ti pripovijedati ...

Opširnije »

TEŠANJ ALIJE ISAKOVIĆA

Uz 90-tu godišnjicu rođenja velikog pisca ___________________________________________________________________________ Književnik Alija Isaković rođen je 1932. godine u Bitunji kod Stoca. Osnovnu i srednju školu pohađao je u ...

Opširnije »

AMIR BRKA / PRIMJER PREVLADAVANJA STEREOTIPA

Uz 90-tu godišnjicu rođenja Alije Galijaševića (1.1.1932. – 25.5.2021.) _____________________________________________________________________________ Ponekad pomislim da je moja egzistencija smislena i zbog toga što sam imao takve prijatelje ...

Opširnije »

AMIR BRKA / ROĐENDANSKA OPORUKA

(12. mart – 25. oktobar) Odbijam da me u ovome gradu kao tebe štuju i slave protuhe što su razorile ti život i bešćutno došle ...

Opširnije »

AMIR BRKA / KROZ OKNO

  Dvije-tri ptice u parku, kroz tvoje okno vide se najbolje, drugi mogu uočiti što i ti opažaš kad pogled ide nadolje Tu je korito, ...

Opširnije »

AMIR BRKA / MEMENTO EDHEMA POBRIĆA

______________________________________________________________________________ U programu obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine 25.11.2021. godine – u Centru za kulturu i obrazovanje Tešanj održana je tribina na kojoj je ...

Opširnije »

AMIR BRKA / KONTEMPLACIJA VLASTODRŠCA

www.jergovic.com   Ozgo ih posmatram, s visoka, kao da kročim na štulama, mizerni činovnici, siroti proleteri, a ima i doktora nauka; ubogi, obrate mi se ...

Opširnije »

AMIR BRKA / ODA LJUBAVI

Za Idu   Ubojicom sam mogao biti, najcrnji me vitlao Vrag, ali, divnō se čudo ispriječilo: tebi sam postao drag! Ni zlo stoga nije uzmoglo ...

Opširnije »