Amir Brka

Amir Brka rođen je u Tešnju 25.10.1963. godine, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je književnost na Filozofskom fakultetu u Sarajevu (1987.). U Tešnju vodi Centar za kulturu i obrazovanje, glavni je urednik časopisa za kulturu Diwan (Gradačac), a 2010-2014. godine bio je predsjednik Društva pisaca Bosne i Hercegovine.

Pjesničke i prozne knjige: Prirodni redoslijed (poezija), 1996; Bjelina paspartua (poezija), 1997; Zavičajni muzej (poezija), 1998; Antikrist u jeziku (poezija), 1999; Monografija grada (roman) 2001. i 2004; Na pergameni lica: 100 pjesama (1990-2000) (izbor), Sarajevo, 2001; Antikristul în limba (poezija, izbor), Bukurešt, 2001; Izložba sitnih životinja (poezija) 2003; Jedan u tome skupu (poezija, izbor), Priboj, 2003; Uređujemo staru kuću (poezija), 2005; Vrijeme sretnih gradova (poezija), 2006. i 2007; Đavo na Dunavu (poezija), 2008; Dovoljno za radost (poezija, izbor; edicija Bošnjačka književnost u 100 knjiga BZK "Preporod" Sarajevo), 2010; Turistički vodič (poezija), 2010. i 2011; Ruševine se podupiru (poezija, izbor), 2012; Crna sveska (proza), 2014; Tačka (poema), 2015; Čuvar groblja. Pjesme sa Ćatićem (poezija), 2015; Gazi Ferhad-beže iznova u Tešnju (poema), 2016; Sa palube. Epitafi iz »Adele« (poezija), 2017; Nebeski nomad (poezija), 2019; San o gradu (poema, sa slikama Miralema Srkalovića Lale), 2020; Sa pjesnikova odra (poema), 2020; Dijalektika tmine (poezija), 2020.

Kulturna i opća historija, publicistika: Rudolf Zaplata - bibliografija, 2000; Svjetlosti kasabe. Iz kulturne povijesti tešanjskoga kraja, 2002; Teatar u tešanjskom teatru (ogled), 2003; Negativna geografija (eseji, kolumne, intervjui), 2005; Jerej ili Pseudosakralni pledoaje za genocid u Tešnju (studija), 2016; O dr. Ademu Handžiću. Uz stogodišnjicu rođenja (memorat), 2017; Nisim Albahari, tragični revolucionar (studija), 2018.

Proučavajući kulturnu povijest, prvenstveno tešanjsku, objavio je još 10 knjiga.

Stvaralaštvo Amira Brke prevedeno je na brojne strane jezike, a uvrštavano je i u sve značajnije bosanskohercegovačke antologije. O njegovoj književnosti objavljen je veliki broj književnokritičkih tekstova, eseja i studija, kao i pet knjiga: Vojislav Vujanović (2007.), Enver Kazaz (2016.), Almir Zalihić (2016. i 2018.), U svijetu bez središta (zbornik sa naučnog skupa, 2017.) i Milan Garić (2019.).

Nagrade i priznanja: Godišnja nagrada Društva pisaca Bosne i Hercegovine (2001. i 2006.); Nagrada Planjax za najbolju knjigu poezije u Bosni i Hercegovini (2003.); Nagrada "Edhem Mulabdić" za najbolju bosanskohercegovačku novelu (2004.); Nagrada "Zeničko proljeće" za najbolju knjigu u Zeničko-dobojskom kantonu (2001, 2003, 2005, 2006. i 2011.); Nagrada Fondacije za izdavaštvo (2010.); Plaketa Općine Tešanj (2005.) i Plaketa Zeničko-dobojskog kantona (2019.).

AMIR BRKA / PISANA RIJEČ ZA ZABORAV

Povodom teksta Save Petrovića Ja sam sin trava, asfalti me bole (Tacno.net, 17.9.2020. godine) _____________________________________________________________________________ Naravno da ne bih ni uočio, a kamoli da bih ...

Opširnije »

AMIR BRKA / BIVŠI PRIJATELJI

Žališ, svakako, što su ti odavno prijatelji bivši neki s kojima drugovao si u Omanjskoj i Sivši Slavlja je i drugdje bilo, sveudilj peripatetički, i ...

Opširnije »

AMIR BRKA / BOSANAC

Čudnijeg stvora nije predskazao ni ludi Nostradamus: pričešćuje se u džamiji pjevajući Te Deum laudamus, radosna je glava pod fesom, i kokarda mu je na ...

Opširnije »

AMIR BRKA / JEFTINA MONETA

Kokošjom pameću Pjesnikinja X sad je procijenila da prispio je momenat kada bi i ona mogla uspjeti, ali, bit će da poziciju je svoju ipak ...

Opširnije »

AMIR BRKA / NEPRIJATELJ

Još nisi, nažalost, neprijatelja pravog imao, dostojnog, mnogo ih je za plotom skrivenih; umisli da je polubog poneki, te se pigmejac osmjeli u predvečerje da ...

Opširnije »

AMIR BRKA / KOKOŠJA PJESMA

Raspirlitala se Pjesnikinja X, pa kokodače li kokodače U izmet se svoj zaprpila, a umišlja da ka nebu odskače I dok se glasa koko-da, uvjerena ...

Opširnije »

Amir Brka / Nakon Srebrenice

NEBO NAKON SREBRENICE Pomislim: hoće li neophodno biti da i to obrazlažem zašto baš i posve nepjesničko zbivanje u stih slažem, a znam da se ...

Opširnije »

Amir Brka / SLADOLED I ČOKOLADA

Grad ti je ovaj, neumorno, smrzavao srce u santu, praznio ga je kao seljanin na pijaci trešanja kantu U očima dok si nosio nad gradom ...

Opširnije »

Amir Brka / ODA STRAHU

Čak ni sad, kada on više nije na prijestolju, ne čuju se u slavlju slobode svečana zvona, ništa ne navještava za nas budućnost bolju, strah ...

Opširnije »

Amir Brka / KAO U SVETOM HRAMU

Sve mučnije, i sve rjeđe, razgovaram sa ljudima, i činim to samo ako sam prinuđen, a i tada šturo, procijedivši, uvijek, tek toliko koliko je ...

Opširnije »