Budžet

Budžet za 2024. godinu

Budžet za građane 2024 Izvještaj o izvršenju Budžeta za I kvartal Programski budžet – KULTURA_2024 Programski budžet LER_2024 Programski budžet – Sport_2024 Odluka o izvršavanju ...

Opširnije »

Budžet za 2022. godinu

Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2022. godinu Izmjene i dopune Budžeta II Izmjene i dopune Budžeta I Izvještaj za III kvartal 2022. godine Izvještaj za ...

Opširnije »

Budžet za 2021. godinu

Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2021. godinu_tabela Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2021. godinu_obrazloženje Izvještaj o izvršenju Budžeta za period januar-septembar 2021. godine Odluka o ...

Opširnije »

Sistem video nadzora

U toku je postavljanje sistema video nadzora u općini Tešanj. Postavljaju se kamere za videonadzor na osam lokacija i vrši se instalacija softvera i centralne ...

Opširnije »

Počela javna rasprava na Nacrt Budžeta za 2022. godinu

Počeo je usmeni dio javne rasprave na Nacrt Budžeta za 2022. godinu. U narednim danima usmeni dio javne rasprave će se nastaviti prema rasporedu, i ...

Opširnije »

Budžet za 2020. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Budžeta za 2020 – 1 dio Godišnji izvještaj o izvršenju Budžeta za 2020 – 2 dio Budžet 2020 Izvještaj_I_2020 Izmjene i ...

Opširnije »

Budžet za 2021. godinu

Opširnije »

2021

Opširnije »

Javna rasprava o nacrtu Budžeta za 2021. godinu

Općinsko vijeće Tešanj na 42. sjednici održanoj 01. oktobra 2020. godine usvojilo je nacrt Budžeta za 2021. godinu i uputilo ga u javnu raspravu od ...

Opširnije »