Budžet

Budžet za 2021. godinu

Izvještaj o izvršenju za I polugodište 2021. godine Dokument okvirnog Budžeta 2021-2023 Izvještaj I kvartal 2021 Budžet za građane 2021 Budžet 2021 Odluka o izvršavanju ...

Opširnije »

Budžet za 2020. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Budžeta za 2020 – 1 dio Godišnji izvještaj o izvršenju Budžeta za 2020 – 2 dio Budžet 2020 Izvještaj_I_2020 Izmjene i ...

Opširnije »

Budžet za 2021. godinu

Opširnije »

2021

Opširnije »

Javna rasprava o nacrtu Budžeta za 2021. godinu

Općinsko vijeće Tešanj na 42. sjednici održanoj 01. oktobra 2020. godine usvojilo je nacrt Budžeta za 2021. godinu i uputilo ga u javnu raspravu od ...

Opširnije »