Budžet

Javna rasprava o nacrtu Budžeta za 2021. godinu

Općinsko vijeće Tešanj na 42. sjednici održanoj 01. oktobra 2020. godine usvojilo je nacrt Budžeta za 2021. godinu i uputilo ga u javnu raspravu od ...

Opširnije »