Sistem video nadzora

U toku je postavljanje sistema video nadzora u općini Tešanj. Postavljaju se kamere za videonadzor na osam lokacija i vrši se instalacija softvera i centralne upravljačke stanice. Realizacija ovog projekta je pri kraju i očekuje se puštanje sistem u prvoj polovini januara 2022. godine. MUP-a ZE-DO kantona će preuzeti video nadzora na upravljanje i održavanje. Ukupna vrijednost projekta je 214.000,00 KM od čega je 70.000,00 KM donacija nekoliko poslovnih subjekata.

U narednom periodu planirano je proširenje sistema videonadzora i na lokacije koje nisu obuhvaćene prvom fazom izgradnje, a prepoznate su kao značajne za kvalitetniji nadzor teritorije općine Tešanj.

O Press Opcine