CSR Tešanj

Donacija HO Malteser iz Njemačke

Višečlana porodica koja u svom domaćinstvu ima četvero mldb.djece je posredstvom JU CSR Tešanj a u saradnji sa HO Malteser iz Njemačke dobila kravu i ...

Opširnije »

O B A V J E Š T E NJ E

Danas 05. 07.2017.godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi ...

Opširnije »

O B A V J E Š T E NJ E

Danas 06. 06.2017.godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi ...

Opširnije »

O B A V J E Š T E NJ E

Danas 05. 05.2017.godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi ...

Opširnije »

Podrška razvoju sistema hraniteljstva u Federaciji BiH

Iako su oba doma Parlamenta Federacije BiH usvojila Zakon o hraniteljstvu, taj oblik brige o djeci bez roditeljskog staranja nije dovoljno razvijen, jer građani nisu ...

Opširnije »

DAN CENTRA ZA SOCIJALNI RAD TEŠANJ

Na današnji dan prije 35.godina SIZ – a za socijalnu i dječiju zaštitu općine Tešanj osnovala je RO-ju Centar za socijalni rad . Radna organizacija ...

Opširnije »

Rad na terenu

Opširnije na csr-tesanj.ba.

Opširnije »

O B A V J E Š T E NJ E

Danas 05. 04.2017.godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi ...

Opširnije »

„Pravda za svako dijete“

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je u cilju jačanja/osposobljavanja kapaciteta stručnih osoba organa starateljstva u primjeni odgojnih preporuka izrečenih prema maloljetnicima, uz saradnju i ...

Opširnije »

O B A V J E Š T E NJ E

Danas 06. 03.2017.godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi ...

Opširnije »