CSR Tešanj

Svjetski dan socijalne pravde

Svjetski dan socijalne pravde (World Day of Social Justice) obilježava se 20. februara nakon jednoglasnog odobrenja 192 članice Ujedinjenih naroda donesenog na Generalnoj skupštini u ...

Opširnije »

JAVNA LICITACIJA

U skladu sa Odlukom Upravnog odbora o prodaji osnovnih sredstava broj:01-01.4-326.2/16 od 22.11.2016.godine, direktor JU Centar za socijalni rad Tešanj oglašava J A V N ...

Opširnije »

O B A V J E Š T E NJ E

Danas 03.02.2017.godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi : ...

Opširnije »

POZIV

Javna ustanova Centar za socijalni rad Tešanj poziva sva lica oboljela od celijakije sa područja općine Tešanj da se odazovu u Centar za socijalni rad, ...

Opširnije »

O B A V J E Š T E NJ E

Danas 29.12.2016.godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi : ...

Opširnije »

VANINSTITUCIONALNO ZBRINJAVANJE I ŽIVOT U LOKALNOJ ZAJEDNICI

Koristeći pozitivna iskustva JU Centar za socijalni rad Tešanj nastavio je aktivnosti za stvaranje uslova za život u lokalnoj zajednici osoba koje se nalaze na ...

Opširnije »

O B A V J E Š T E NJ E

Danas 05.12.2016.godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi : ...

Opširnije »

Donacija “Human Appeal International”

Dana 22.11.2016.godine JU CSR Tešanj u saradnji sa humanitarnom organizacijom „Human appeal international“ sa sjedištem u Sarajevu izršio je podjelu kurbanskog mesa za 150 siromašnih ...

Opširnije »

Donacija Maltezer

Dana 21.11.2016.godine HO MALTEZER u saradnji sa JU CSR Tešanj je donirala jednu kravu za tročlanu porodicu u mjesto Šije, općina Tešanj.Radi se o projektu ...

Opširnije »

Modularni program edukacije za stručni kadar ustanova socijalne zaštite

Dva stručna radnika iz Centra za socijalni rad Tešanj su uključena u modularni program edukacije za stručni kadar pri centrima za socijalni rad,općinskim službama nadležnim ...

Opširnije »