JU

Zaposlenici SHMP i vozači sanitetskog transporta prisustvovali BLS/AED kursu

Tokom protekle sedmice zaposlenici Službe hitne medicinske pomoći i vozači sanitetskog transporta prisustvovali su BLS/AED kursu (Basic Life Support/Automated External Defibrillator) u Edukativnom centru JU ...

Read More »

Obavještenje o produžetku grejne sezone 2018./2019.

Broj : 66-04/19 Datum, 15.04.2019. god.   Na osnovu člana 15.stav 3. Odluke o zagrijavanju Tešnja daljinskim grijanjem i Uslovima za isporuku i preuzimanje toplotne ...

Read More »

Održan 8. stručni Kolegij v.d. direktora sa ljekarima JZU Dom zdravlja Tešanj

Dana 11.04.2019. godine ( četvrtak ) u Sali za sastanke održan je 8. stručni Kolegij ljekara JZU Dom zdravlja Tešanj. V.d. direktor Dujsić dr Amir ...

Read More »

ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 3 osiguranje radnika

Na temelju člana 64. stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na ...

Read More »

ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2- osiguranje vozila

Na temelju člana 64. stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na ...

Read More »

7. APRIL- SVJETSKI DAN ZDRAVLJA

Svjetski dan zdravlja od 1950. godine obilježava se u svijetu 7.aprila svake godine, kako bi se izgradila svijest o određenoj temi koja je vezana za ...

Read More »

Služba za zaštitu usta i zuba naše ustanove obilježava Svjetski dan oralnog zdravlja

Služba za zaštitu usta i zuba naše ustanove od 20. marta Svjetskog dana oralnog zdravlja, počela je sa preventivnim programom stomatološke zaštite djece tešanjskog kraja, ...

Read More »

O D L U K A o utvrđivanju rang liste za prijem u radni odnos medicinske sestre / tehničara i diplomiranog edukatora rehabilitatora

Na osnovu člana 24. Statuta i člana 19. Pravilnika o radu (br protokola 2346/17) JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj na osnovu prijedloga Komisije za ...

Read More »

Ljekari Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj uspješno završili Školu ultrazvuka

U periodu od 11.03 do 30.03 u Općoj bolnici Tešanj održana je Škola ultrazvuka koju su pohađali i ljekari iz naše ustanove: dr.Adina Ahmetović, dr.Damir ...

Read More »

Poziv na intervju kandidata za prijem u radni odnos na poslove diplomiranog edukatora – rehabilitatora u Centru za rani rast i razvoj

Na oglas za prijem radnika na određeno vrijeme objavljen dana 16.03.2019.godine u dnevnom listu “Oslobođenje” i web stranici Doma zdravlja Tešanj za poziciju diplomiranog edukatora- ...

Read More »