JU

Održan sastanak sa predstavnicima Medžlisa Islamske zajednice Tešanj

U prostorijama Medžlisa Islamske zajednice Tešanj dana 06.03.2019. održan je sastanak između Glavnog imama mr. Fuada ef. Omerbašića i v.d direktora naše ustanove Dujsić dr. ...

Read More »

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju člana 64.stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku ...

Read More »

Potpisan Sporazum o međusobnoj saradnji sa JU Mješovita srednja škola Tešanj

Dana 28.02.2019. godine u prostorijama JU Mješovita srednja škola Tešanj, u sklopu Dana poduzetništva, potpisan je Sporazum o međusobnoj saradnji između te ustanove i JZU ...

Read More »

PREDSTAVLJAMO:Higijensko-epidemiološka služba

Higijensko-epidemiološku službu Doma zdravlja Tešanj čini tim od 5 uposlenika (1 specijalista epidemiolog, 2 diplomirana sanitarna inžinjera, 1 viši sanitarni tehničar i 2 medicinska tehničara-opći ...

Read More »

Odluka o utvrđivanju rang liste za prijem u radni odnos med. sestre/tehničara i fizioterapeutskog tehničara

Na osnovu člana 24. Statuta i člana 19. Pravilnika o radu (br protokola 2346/17) JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj na osnovu prijedloga Komisije za ...

Read More »

Obavijest o testiranju kandidata za prijem u radni odnos na poslove fizioterapeutskog tehničara

Na oglas za prijem radnika na određeno vrijeme objavljen dana 11.02.2019.godine u dnevnom listu “Oslobođenje” i web stranici Doma zdravlja Tešanj za poziciju fizioterapeutskog tehničara ...

Read More »

Obavijest o testiranju kandidata za prijem u radni odnos na poslove med.sestre/tehničara

Na oglas za prijem radnika na određeno vrijeme objavljen dana 09.02.2019.godine u dnevnom listu “Oslobođenje” i web stranici Doma zdravlja Tešanj za poziciju medicinske sestre/ ...

Read More »

JZU Dom zdravlja Tešanj učesnik projekta “Anti – stres program za mlade s ciljem povećanja sigurnosti i smanjenja rizičnih ponašanja”

U okviru Strategije razvoja općine Tešanj ( 2018-2022), JZU DZ “Izudin Mulabećirović – Izo”, učestvuje u implementaciji projekta “ Anti – stres program za mlade ...

Read More »

Posjeta JP “Rad” i JP “Toplana” Tešanj JZU Dom zdravlja Tešanj

Danas u posjeti našoj ustanovi su bili direktor JP “Rad” Tešanj gdin Adnan Lihić i direktor JP “Toplana” Tešanj gdin Asim Bašalić, te su razgovarali ...

Read More »

Održan 4. stručni Kolegij v.d. direktora sa rukovodiocima službi

Dana 14.02.2019. godine ( četvrtak ) u sali za sastanke održan je 4. stručni Kolegij v.d.direktora sa rukovodiocima službi JZU Dom zdravlja Tešanj. V.d. direktor ...

Read More »