Općina

Vijesti iz Press službe Op?ine Tešanj

Februar, 2020

 • 24 Februara

  Odluka o izboru najpovoljnije ponude: Izgradnja objekta u okviru Azila za pse

  Odluku o izboru najpovoljnije ponude: Izgradnja objekta u okviru Azila za pse možete pogledati ovdje Powered by WPeMatico

 • 21 Februara

  Okrugli stol: Razvoj poljoprivrede i siguran plasman proizvodnje

  U sali Centra za kulturu i obrazovanje u Tešnju održan je okrugli stol o pravcima razvoja poljoprivrede na općini Tešanj. Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici ...

 • 21 Februara

  Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini

  U utorak (18.02.2020. godine) u 13 sati u sali općinskog Vijeća održana je prezentacija projekta  “Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva ...

 • 21 Februara

  Javna rasprava o Nacrtu Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ZDK

  Shodno Zaključku Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, broj 01-02-1975/20 od 07.02.2020.godine, sačinjen je plan Javne rasprave o Nacrtu zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ZDK. Za područje ...

 • 18 Februara

  Odluka o izboru najpovoljnije ponude: Nabavka i ugradnja Parkomata

  Odluku o izboru najpovoljnije ponude: Nabavka i ugradnja Parkomata možete pogledati ovdje Powered by WPeMatico

 • 18 Februara

  Sporazum o sufinansiranju Dnevnog centra za djecu sa poteškoćama u razvoju

  Općinski načelnik Suad Huskić i Direktor JU Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama ZDK Nurđehan Šahinović potpisali su Sporazum o sufinansiranju rada ...

 • 17 Februara

  Konačna lista stipendija Ministarstva za boračka pitanja ZDK

  Na oglasnoj ploči Općine Tešanj, 05.02.2020. godine, objavljena je Konačna lista za dodjelu stipendija studentima – braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2019/2020. godinu. ...

 • 13 Februara

  Javni poziv: Uvid u Glavni projekat izgradnje produžetka kolektora BI

  Javni poziv: Uvid u Glavni projekat izgradnje produžetka kolektora BI možete pogledati ovdje Powered by WPeMatico

 • 12 Februara

  Poziv na javnu raspravu: Nacrt Odluke o usvajanju Plana upravljanjem otpadom općine Tešanj 2020-2024

  Općinsko vijeće Tešanj, na 35. sjednici razmatrajući Nacrt Odluke o usvajanju Plana upravljanjem otpadom općine Tešanj 2020-2024., usvojilo je zaključak kojim se prihvata Nacrt i ...

 • 12 Februara

  Akcija čišćenja smeća

  Angažovanjem grupe nezaposlenih lica i kroz ugovor sa JP RAD svakodnevno se radi na uklanjanju smeća koje neodgovorni građani odlažu na nedozvoljenim lokacijama i u ...