Općina

Vijesti iz Press službe Op?ine Tešanj

Juli, 2017

 • 31 Jula

  Radovi na putevima sa Liste kapitalnih projekata za 2017. godinu

  Završeno je asfaltiranje puta u MZ Mrkotić u naselju Pelte, te se trenutno radi na uređivanju bankina. Izvršena je rekonstrukcija puta  i čišćenje odvodnih kanala ...

 • 31 Jula

  Sanacija tunela na Starom gradu Tešanj

  Realizacija projekta “Sanacija tunela na Starom gradu Tešanj” je u toku,  radovi se izvode na osnovu projekta  i uz nadzor Zavoda za zašttu Spomenika FBiH. ...

 • 31 Jula

  Javna tribina: Sprječavanje devastacije riječnih korita

  U cilju pronalaženja načina sprječavanja devastacije riječnih korita, kao i zaštite voda pokrenuta je inicijativa za organizaciju javne tribine na ovu temu. Na tribinu se ...

 • 27 Jula

  Održana 10. sjednica Općinskog vijeća

  Jučer je u sali Općinskog vijeća održana 10. sjednica Općinskog vijeća Tešanj sa početkom u 14,00 sati, sa predloženim dnevnim redom:   1. Izvještaj o ...

 • 27 Jula

  Građanski sat sa vijećnicima

  OBAVIJEST  O UVOĐENJU GRAĐANSKOG SATA SA VIJEĆNICIMA Obavještava se javnost da je Kolegij Općinskog vijeća Tešanj uveo Građanski sat sa vijećnicima. Građani Općine Tešanj svoje ...

 • 27 Jula

  Upozorenje o obavezi uređenja ograda pored ceste

  Na osnovu članova 67. i 68. Zakona o stvarnim pravima (Službene novine Federacije BiH, broj: 67/13 i 102/13) i člana 103. Odluke o komunalnom redu ...

 • 27 Jula

  Besplatna dodjela kanti i kompostera

  Shodno Sporazumu o realizaciji Ugovora sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma, Općina Tešanj i JP RAD objavljuju: JAVNI POZIVza dodjelu besplatnih kanti i kompostera za ...

 • 26 Jula

  Planovi za gradnju novog mosta na rijeci Usori

  Juče, 25.7.2017. godine upriličen je sastanak Premijera Zeničko-dobojskog kantona, Miralema Galijaševića i Načelnika općine Tešanj, Suada Huskića.Sastanku su prisustvovali i Zastupnik u PS BiH Šemsudin ...

 • 24 Jula

  Asfaltiranje puteva sa Liste kapitalnih projekata za 2017. godinu

  U MZ Dobropolje-Mekiš završeno je sa radovima na dionici puta Trzna Kruščik koji se nalazi na Listi kapitalnih projekata za 2017.godinu. Radove su izveli “Doboj ...

 • 24 Jula

  Upozorenje o štednji vode

  Na osnovu članova 15. i 16. Zakona o komunalnim djelatnostima (Službene novine Ze-do kantona, br.17/08) i člana 41. Odluke o vodovodu i kanalizaciji (Službeni glasnik ...