Općina

Vijesti iz Press službe Op?ine Tešanj

Juli, 2017

 • 21 Jula

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nadzor na izgradnji objekta za kolektivno stanovanje u Medakovu

  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nadzor na izgradnji objekta za kolektivno stanovanje u Medakovu možete pogledati ovdje Opširnije na opcina-tesanj.ba.

 • 21 Jula

  Obavještenje za redovne studente

  Obavještavamo studente sa područja općine Tešanj, koji se nalaze na Konačnoj listi studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i ...

 • 20 Jula

  Obavještenje za poljoprivrednike: Farmer portal

  Obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače sa područja općine Tešanj, upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata da je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva izradilo ...

 • 19 Jula

  Pripremni radovi za asfaltiranje dionica puteva u MZ Šije i MZ Trepče

  U toku je izvođenje pripremnih radova za asfaltiranje dionice puteva Bare-Zlatići u MZ Trepče i Halilovići-Alići u MZ Šije, koji se nalaze na Listi kapitalnih ...

 • 19 Jula

  Tešanjski bilten, br. 73

  Tešanjski bilten, br. 72 – juni 2017. godina, možete pogledati ovdje Opširnije na opcina-tesanj.ba.

 • 18 Jula

  Predstavnici Švicarske ambasade posjetili Tešanj

    Direktor za saradnju u Ambasadi Švicarske Barbara Dätwyler Scheuer sa saradnicima posjetila je danas Općinu Tešanj kako bi prisustvovala radionici u okviru MEG projekta ...

 • 18 Jula

  Javni poziv: Uvid u Idejni projekat u Miljanovcima

  Javni poziv: Uvid u Idejni projekat u Miljanovcima možete pogledati ovdje Opširnije na opcina-tesanj.ba.

 • 18 Jula

  Čišćenje potoka u MZ Miljanovci-Lončari

  U skladu sa planskim aktivnostima na provođenju preventivnih mjera zaštite od poplava za 2017. godinu, počelo je čišćenje i uređenje korita potoka Lužnjak u MZ ...

 • 18 Jula

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Realizacija Liste kapitalnih projekata II faza

  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Realizacija Liste kapitalnih projekata II faza možete pogledati ovdje Opširnije na opcina-tesanj.ba.

 • 17 Jula

  Općina Tešanj izabrana za učešće u ReLOaD projektu

    Općina Tešanj jedna je deset općina i gradova koji su izabrani u prvom ciklusu za učešće u Regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu ...