Ministarstvo za boračka pitanja ZDK: Preliminarna lista stipendija 2010

Obavještavaju se studenti, djeca pripadnika boračkih populacija sa područja općine Tešanj, koji su podnijeli zahtjeve za dodjelu stipendija u studijskoj 2010/2011.godini putem Ministarstva za boračka pitanja Zenica, da je Služba za boračko-invalidsku zaštitu i zajedničke poslove Općine Tešanj  04.01.2011.godine istaknula Preliminarnu listu na Oglasnoj ploči Općine Tešanj.

U skladu sa članom 18. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o stipendiranju branilaca i članova njihovih porodica, Preliminarna lista ostaje istaknuta na oglasnoj ploči 8 dana, u kojem roku nezadovoljni kandidati imaju pravo podnijeti zahtjev za preispitivanje preliminarne liste koji mora biti obrazložen i utemeljen na dokazima koji potvrđuju tačnost iznesenih navoda.

V.D.POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Handžić Nerminka, dipl.pravnik


Preliminarnu listu pogledajte na:

preliminarna lista 2010-2011godina.pdf

About Press Opcine