Javni oglas: Održavanje i korištenje bazena sa pratećim sadržajima na lokalitetu zv. Kiseljak

Javni oglas za iskazivanje interesa za održavanje i korištenje bazena sa pratećim sadržajima na lokalitetu zv. Kiseljak možete pogledati ovdje

Opširnije na opcina-tesanj.ba.

About Press Opcine