U toku je relizacija projekata sa liste kapitalnih projekata

Izgradnja Ambulante Miljanovci Lončari i rekonstrukcija i sanacija ambulante u Novim Miljanovcima.
Za objekat u Novim Mijanovcima su planirani građevinski radovi konstrukcije temelja, stubova, ploče sa zidanjem zidova i izrada konstrukcije predulaza, a za radove izgradnje Ambulante Miljanovci Lončati planirani su radovi od temelja sa izradom krova sa pokrovom. Iznos radova za obe ambulante je cca 120.000 KM. Izvođači radova su Nedjing d.o.o. Tešanj i Arcon-in d.o.o. Zenica. Nadzor je vršila firma Arh-studio d.o.o. Tešanj.

Powered by WPeMatico

About Press Opcine