Amir Brka

Amir Brka / POSMRTNA PJESMA PJESNIKA MUSE ĆAZIMA ĆATIĆA

Ovaj pjesnik, što dolazi stotinu godina poslije, on tvrdi da svoj Teubei-nesuh nikada neće napisati, jer samo grešnik može izricati pokajanje, a on to nikada ...

Read More »

Amir Brka / LICE BÔLI

  Boj se, sam si    Da ovdje nisi – ne bi ti, čim su se otvorile oči da je nastradao rekli Ne bi ni ...

Read More »

Amir Brka / METAFIZIČKI PUTNIK aBosanac+Pas

Povodom smrti pjesnika Atifa Kujundžića (Gračanica, 25.1.1947. – Lukavac, 2.3.2015. godine) Za Atifa Kujundžića znao sam, naravno, mnogo ranije nego što smo se upoznali. Posjedovao ...

Read More »

Amir Brka / SEVDAH NA JUKANOV NAČIN

  Zapis uz 60. rođendan Ibrahima Jukana, a povodom koncerta u CKO Tešanj 14.3.2015. godine – u programu Tešanjskog proljeća   Onako kako su stećci ...

Read More »

Amir Brka / METAR, METAR I PO

Dragoslavu Vlajkoviću (nakon pogreba, neposredno) Davno već je bilo kad nisam zamišljao tako, i govorio sam životi naši iz magle da su došli, sugerirajući da ...

Read More »

Amir Brka / MEĐU NAJZNAČAJNIJIM BH. BIBLIOGRAFIMA

Uz 90-tu godinu rođenja Mustafe Ćemana ____________________________________________ U našoj kulturnoj povijesti nije mali broj poslenika koji su tiho i neumorno, takoreći iz drugoga plana, inicirali ...

Read More »

Amir Brka / GRAD I TVORNICA

Izlaganje na promociji knjige Huseina Galijaševića »Pobjeda« Tešanj 1954-2014. godine – Vizija, znanje, hrabrost održanoj u Centru za kulturu i obrazovanje Tešanj 27. prosinca 2014. ...

Read More »