Novosti

Sastanak sa predstavnicima mjesnih zajednica

U prostorijama Društvenog centra Dobropolje-Mekiš održana je redovna edukacija predstavnika mjesnih zajednica. Tema edukacije je bila Mogućnost brže, jednostavnije i efikasnije komunikacije, održavanje web stranica ...

Opširnije »

Izvještaj o radu JU Sportsko-rekreativni centar

Opširnije »

Izvještaj o radu JZU Apoteka Tefarm

Opširnije »

Anketa zadovoljstva korisnika usluga

Opširnije »

Izvještaj o radu JZU Dom zdravlja

Opširnije »

Izvještaj o radu JU Centar za kulturu i obrazovanje

Opširnije »

Izvještaj o radu JU Muzej

Opširnije »

Izvještaj o radu JZU Opća bolnica

Opširnije »

Izvještaj o radu JU Opća biblioteka

Opširnije »

JP Rad

Opširnije »