UNDP Konferencija na početku II faze MEG projekta

U Sarajevu je održana Konferencija u organizaciji UNDP u BiH na kojoj su učešće uzeli Općinski načelnik Suad Huskić, Predsjedavajući Općinskog vijeća Amir Kurtić i Koordinator MEG projekta Hamzalija Hojkurić. Na konferenciji su predstavljeni efekti na dosadašnjem unapređenju kod 18 općina i gradova u BiH i potreba prilagođavanja postojećih praksi kod 31 lokalne uprave u novom ciklusu MEG projekta 2022-2025.

Razmijenjena su iskustva najboljih praksi koja doprinose poboljšanju kvaliteta života građana, a naša Općina predstavila se na tri od ukupno 4 panela: Funkcionisanje Općinskog vijeća, Transparentnost u radu Općine i Povećanje efikasnosti kroz e-upravu.

U prvoj fazi MEG projekta 2018-2021, Općina Tešanj je u ukupnom poretku najbolje rangirana i sa direktnom koristi od 1,15 mil. KM.

O Press Opcine