Odgovor UO JOM-a na Reagovanje Općinskog načelnika Tešnja / Službe za odnose sa javnošću od 09.11.2010. godine

Poštovani,

Upravni odbor Jedinstvene organizacije mladih ( JOM ) iz Jelaha je dužan radi transparentnog i kvalitetnog informisanja javnosti ovim putem da iznese jasan stav na Reagovanje Općinskog načelnika Tešnja / Službe za odnose sa javnošću od 09.11.2010. godine, a povodom našeg saopćenja za javnost od 05.11.2010. godine, nakon sramnog i varvarskog rušenja ciglanskog dimnjaka ( simbola Jelaha ).

Naime, prije svega kategorički moramo iznijeti stav, da naša organizacija nikada nije reagovala ni potpadala na bilo kakve političke pritiske sa bilo koje strane da dolaze, a cjelokupno naše djelovanje bazira se na pravilu ” da niko nije nedodirljiv i svako podliježe kritici za učinjeno / neučinjeno ”, pa samim tim i svaki od nas pojedinačno, kao i organizacija u cjelini. Stoga za one kojima nije jasno moramo da kažemo da bezuspješno atakuju na političko etiketiranje naše organizacije, jer za to nemaju ni jedan jedini argument koji govori tome u prilog. Pored toga mi smo udruženje građana čije je članstvo i višenacionalno i višepartijsko i bezpartijsko, a organizacija kao cjelina djeluje nepristrasno i bez političkog angažmana, tj. u skladu sa zakonom. Poštivanje ovog principa poštuju svi članovi organizacije kada nastupaju u njeno ime, a za nadzor našeg djelovanja zaduženi su članovi naše organizacije, tri diplomirana pravnika, od kojih je samo jedan zaposlen, a ostalo dvoje uslijed poslijeratnog ” doprinosa ” Načelnika općine Tešanj Fuada Šišića, razvoju Jelaha i općine Tešanj su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje već nekoliko godina. Na osnovu izloženog ne iznenađuje činjenica da se Općinski načelnik kao i većina ‘’ naših savremenih i uspješnih ‘’ bosansko-hercegovačkih političara našao uvrijeđen i povrijeđen na argumentovanu kritiku koja se odnosila na to da nije spriječio rušenje ciglanskog dimnjaka u Jelahu, kao najstarijeg industrijskog objekta na području općine Tešanj i simbola MZ Jelah i svih njenih građana, te je time svjesno zanemario i propustio zaštititi interese jedne MZ koju kao i druge u sklopu općine Tešanj predstavlja , a što je bio dužan. Pored toga apsolutno je zanemario potpise preko hiljadu građana koji su u nekoliko dana potpisivanje peticije jasno rekli ne rušenju ciglanskog dimnjaka, te je time postupio suprotno ponašanju dobrog domaćina i suprotno principu bona fide ( prev: u dobroj namjeri ). Kao što je javnost već upoznata naša organizacija je uslijed nereagovanja Općinskog načelnika i struktura vlasti na području općine Tešanj i donošenja Regulacionog plana kojim nije bio predviđen ostanak ciglanskog dimnjaka, tada bila prisiljena brzo reagovati u cilju sprečavanja njegovog najavljenog rušenja, te je podnošenjem zahtjeva pokrenula postupak kod Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH u Sarajevu, za njegovo proglašenje nacionalnim spomenikom. Pokretanjem tog postupka uspjeli smo u 2008. i 2009. godini spriječiti tada najavljeno rušenje ciglanskog dimnjaka. Važno je istaći da smo u toku samog postupka pred Komisijom u Sarajevu Općinskom načelniku predložili da u skladu sa svojim ovlastima pokrene i podnese Općinskom vijeću na usvajanje izmjenu regulacionog plana kako bi se spriječilo rušenje ciglanskog dimnjaka i njegov ostanak kao kulturnog dobra, te da predloži osiguravanje sredstava iz budžeta Općine Tešanj ili od firme IGM ‘’ Usora’’ ili privrednika za njegovu restauraciju. Nažalost Općinski načelnik ni na jedan od prijedloga nije odgovorio, niti se uopće osvrnuo na iste, tako da nije tačno da u tom periodu sa naše strane nisu predlagane inicijative. Pošto je postupak pred Komisijom u Sarajevu završen odlukom o odbijanju prijedloga za proglašenje ciglanskog dimnjaka nacionalnim spomenikom BiH, više nažalost nije postojalo institucionalnog kapaciteta u njegovoj odbrani sa naše strane. Međutim javnost informišemo da je Općinski načelnik u skladu sa članom 30. tačkom 8. Statuta općine Tešanj imao ovlasti da pokrene prijedlog za izmjenu regulacionog plana pred Općinskim vijećem, dok je članom 34. stavom 1. Općinski načelnik u obavezi svoju dužnost obavljati profesionalno. Smatramo da je Općinski načelnik trebao imati više razumjevanja, te je trebao iskoristiti sve svoje ovlasti i svoj maksimum djelovanja da spriječi rušenje ciglanskog dimnjaka, a na osnovu iskazane želje većine stanovnika MZ Jelah, a ne ispunjavati želje jedne privatne firme.

Osim toga Općinski načelnik je u svom reagovanju bez i jednog argumenta iznio još jednu veliku neistinu, istakavši da naša organizacija stvara animozitet između Jelaha i Tešnja, te da nismo upoznati sa kulturom ovih prostora. Ovim putem jasno i argumentovano ističemo da smo jedina organizacija koja djeluje na nivou cijele općine, što smo i dokazali kroz realizaciju mnogih projekata, te predstavljamo pravu sponu između mladih, kako Jelaha i Tešnja, tako i sa drugim MZ ( www.jom-jelah.com.ba ). Naš stav vezano za kulturu je uvijek bio kristalno jasan, a to je da sve što predstavlja prošlost naših krajeva treba sačuvati, jer takvih je vrijednosti uistino malo, a tešanjska gradina je zasigurno najveća vrijednost ovih prostora, pa i države BiH. Stoga usporedba tada najavljenog rušenja ciglanskog dimnjaka i na osnovu toga tekstualnog iznošenja značenja za takvu nedopustivu mogućnost za svakog od nas sa mogućnošću da se nekoj privatnoj firmi isto tako omogući uništavanje dijela tešanjske gradine za stanovnike Tešnja, bilo je u kontekstu i cjelini značaja vrijednosti ciglanskog dimnjaka za nas same, a ne bilo kakvo pozivanje na varvarsko djelovanje ili usporedbu na ljestvici kulturnih dobara između ciglanskog dimnjaka i tešanjske gradine. Pored toga ironično je da se Općinski načelnik hvali svojim doprinosom u poslijeratnom razvoju Jelaha, a da konkretno ne navodi ni jednu stvar šta je to uradio za Jelah sa pozicije koju obavlja. Ono što mi možemo argumentovano reći je to da u svoja dva mandata apsolutno ništa nije napravio, a šta je trebao prema realnim potrebama i broju stanovnika Jelaha, znači nije napravio: dječije obdanište / igralište, sportsku dvoranu, Dom kulture, omladinski centar, biblioteku i dr. U periodu dva mandata Općinskog načelnika u Jelahu se samo povećao broj registrovanih ovisnika i beskućnika koji umiru na ulicama Jelaha, dok je smanjen broj mladih sa područja Jelaha sa završenim fakultetima koji su se vratili u Jelah, jer zbog predstavljene situacije niko više ne vidi svoju budućnost na ovom području, osim ako to baš mora. Stoga je sramotno hvaliti se za ovakav odnos prema mladima, a ne udostojiti se inicirati i posjetiti našu organizaciju za šest godina obavljanja funkcije Općinskog načelnika. Naše riječi nisu drske, već su pune činjenica potkrijepljenih argumentima, koje većinu ‘’ naših savremenih i uspješnih ‘’ bosansko-hercegovačkih političara iz nekog razloga pogode gdje treba.
Na osnovu izloženog, cjelokupnoj javnosti ostavljamo da sama zaključi i odgovori na slijedeća pitanja:

– Da li je Općinski načelnik odgovoran što nije zaštitio interese MZ Jelah, a što je od njega velika većina građana i tražila, te što je time privatnoj firmi pomogao u rušenju najstarijeg industrijskog objekta na području općine Tešanj i simbola Jelaha ?

– Da li je Općinski načelnik odgovoran što je privatnoj firmi ‘’ Farex ‘’ dozvoljeno uklanjanje jedine spomen ploče antifašistima- borcima iz II svjetskog rata ( NOB-a ), koja se nalazila na zgradi stare škole (ex Krivaja) u Jelahu ?

– Da li je Općinski načelnik odgovoran što u dva mandata nije napravljeno ni jedno sportsko ni dječje igralište u Jelahu, tj. što nije pokušao riješiti ni jedan od decenijskih problema koji zagorčavaju živote građana, kao što su: Dom kulture ( Dom užasa ), sportske dvorane,centralne raskrsnice, zagađenje zraka i dr.

– Da li je Općinski načelnik odgovoran što svjesno MZ Jelah i njene građane stavlja u podanički položaj, umanjujući njen ekonomski i svaki drugi značaj za razvoj općine, te na osnovu takvog svog neprofesionalnog djelovanja stvara još dublji animozitet između Jelaha i Tešnja.

Naš odgovor na sve ovo postavljeno je da je apsolutno odgovoran, te ćemo njemu i svim rušiteljima vrijednosti u Jelahu podignuti spomenik za sve ono što su uradili protiv Jelaha i općeg dobra, a za interese drugih i njihovih ličnih interesa. Sa rušenjem našeg simbola pokušali su zgaziti naš ponos i našu prošlost, ali mi ćemo i dalje kroz naše djelovanje poštovati osnovne postulate filozofije prava koje većina ‘’ naših savremenih i odgovornih ‘’ političara svakodnevno svojim djelima/ nedjelima grubo krši.

‘’ Honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere ‘’.
” Pošteno živjeti, drugoga ne povrijediti, svakome dati što mu pripada ”.
Na kraju pozivamo sve građanke i građane općine Tešanj i susjednih općina da nas svojim prisustvom podrže na održavanju protestnog skupa zbog rušenja ciglanskog dimnjaka, a koji će se održati dana 14.11.2010. godine u 14:00 sati ispred ‘’ Doma kulture ‘’ u Jelahu.

Jelah, 10.11.2010. godine

Predsjednik UO:
Hasaničević Edin

About Tesanj Net

Komentariši