Saopćenje za javnost

Saopćenje za javnost nakon najavljenje blokade u odobravanju sredstava potrebnih za realizaciju projekata JOM –a, od strane Načelnika općine Tešanj, g. Šišić Fuada

Jedinstvena organizacija mladih ( JOM ) iz Jelaha je ponovo prisiljena da se ovim putem obrati cjelokupnoj javnosti općine Tešanj, a povod tome je najavljena blokada u odobravanju i prebacivanju sredstava potrebnih za realizaciju kako započetih, tako i budućih projekata JOM –a, od strane Načelnika općine Tešanj, g. Šišić Fuada. Naime, predstavnici naše organizacije su dana 14.12.2010. godine održali sastanak sa Načelnikom općine, a povod tog sastanka su bila cjelokupna dešavanja oko nezakonitog rušenja ciglanskog dimnjaka u Jelahu ( najstarijeg industrijskog objekta i simbola MZ Jelah ). Nakon otvorenog razgovora i pokušaja da se dođe do obostranog dogovora oko preduzimanja daljnjih radnji protiv odgovornih za ovaj nezakoniti čin, sa žaljenjem moramo istaći da je Načelnik općine kategorički odbio mogućnost da u skladu sa svojim nadležnostima pokrene potrebne procedure kako bi odgovorni snosili posljedice zbog nezakonitog rušenja ciglanskog dimnjaka u Jelahu. Pored toga Načelnik općine je istakao da je duboko povrijeđen sa stavom naše organizacije, kao i našeg cjelokupnog istupanja u javnosti, te iz tog razloga očekuje naše javno izvinjenje, a sve do tada će općinska sredstva prema našoj organizaciji biti blokirana.
U cilju transparentnog i odgovornog djelovanja naše organizacije ističemo i upoznajemo cjelokupnu javnost da smo u skladu sa pozitivnim propisima, statutom naše organizacije, principima rada, kao i u skladu sa našim dosadašnjim djelovanjem u općem interesu, dužni ponovno javno osuditi kako dosadašnje, tako i najavljeno buduće nezakonito djelovanje od strane Načelnika općine Tešanj, a koje se posebno ogleda u tome da:

– Načelnik općine ni nakon više od pedeset dana od nezakonitog rušenja ciglanskog dimnjaka u Jelahu nije pokrenuo postupak protiv odgovornih, a što je njegova obaveza u skladu sa ovlaštenjima sa kojima raspolaže;

– Načelnik općine je najavio nezakonito blokiranje sredstava za realizaciju već započetih, kao i budućih projekata naše organizacije, a samo iz razloga našeg argumentovanog istupanja u javnosti i ukazivanju na pojedine nepravilnosti općinske administracije, te je odobravanje sredstava koja svi zajedno uplaćujemo u društvene budžete uslovio našim javnim izvinjenjem, te je time svoje privatno i nezakonito postupanje stavio ispred općeg i zakonitog postupanja.

Na osnovu iznesenog jasno ističemo da naša organizacija nikada u svom radu nije i neće pristajati na bilo kakve ucjene sa bilo koje strane da dolaze, a kojima smo već duže vrijeme izloženi, a pogotovo uslovljavanjem odobravanja javnih sredstava našim izvinjenjem, kako bi se zadovoljili privatni interesi pojedinaca. Na kraju kao istinska i dokazana nevladina organizacija, prepoznatljiva i u međunarodnoj zajednici u BiH, najavljujemo pokretanje svih zakonitih pravnih procedura protiv svih onih koji pokušavaju da nas političkim i fizičkim prijetnjama onemoguće u našem djelovanju, te ističemo da ćemo ako nadležni u što kraćem roku ne pokrenu procedure protiv odgovornih iste mi pokrenuti, a zatim ćemo javno prozvati sve one koji su trebali, a nisu to uradili, te su samim tim postali aktivni pokrovitelji ovih nezakonitosti.
U slučaju da Načelnik općine ispuni svoj nezakoniti stav i time onemogući realizaciju već započetih i budućih projekata tražićemo međunarodnu superviziju njegovog upravljanja i zatražiti njihovu direktnu zaštitu od prvog čovjeka naše općine koji svoje frustracije pogrešno usmjerava prema najaktivnijoj nevladinoj organizaciji u regiji. Pored toga pokrenućemo medijsku kampanju o napadima i prijetnjama na našu organizaciju i članove.

‘’Vi ste samo prvi među jednakima, a ako to zaboravite džaba Vam onda sve Načelniče‘’

Svi naši projekti na:
www.jom-jelah.org
Jelah, 30.12.2010. godine

O Tesanj Net

Jedan komentar

 1. prljaviinspektor

  Kako nam je Administrator zabranio da reagujemo na Reagovanje Službe za odnose sa javnošću Općine Tešanj, prinuđen sam reagovati na ovaj način.
  I ptice na grani znaju da Reagovanje nije pisala Služba, već Načelik koji nema hrabrosti potpisati se iza onoga što misli.
  Istina je da je Načelnik sistemima ucjene želio discipliniratni nevladin sektor. Tražiti od nevladinog sektora da se izvinjava Načelniku zbog aktivnosti koje sprovode je tipično nedemokratskim principima i simtomatično kod ljudi koji imaju problem sami sa sobom.
  Nakon što su hrabre djevojke i momci iz JOM-a odlučili progovoriti, o pritiscima koje Načelnik poduzima, informisati međunarodne institucije Načlnik je shvatio koliko je zaglibio u svojim glupostima.
  Nažalost, imam osjećaj da će nam biti kasno, te da će nam se okrenuti leđa i uskratiti podrška koju je do sada imao nevladin sektor.
  ZATO, pametnije bi bilo Načelniku da se izvine djevojkama i momcima iz JOM-a, i počne raditi poslove na koje je izabran i debelo plaćen.

Komentariši