Održane radionice/prezentacije Zakona o mladima FBiH

Udruženje „EKO-MLADI“ je jedna od 4 partnerske organizacije udruženju KULT iz Sarajeva na projektu „Promocije zakona o mladima FBiH“. Projekat obuhvata realizaciju sljedećih aktivnosti:

– Prezentacije/radionice u 4 grada za omladinske organizacije i mlade
– Prezentacije u 3 grada u Srednjim školama
– Gostovanje na radio i TV u 4 grada i td.
– Okrugle stolove u 4 grada

Shodno tome, udruženje „EKO-MLADI“ je krenulo sa realizaciom pojedinih aktivnosti te je do sada realizovalo sljedeće aktivnosti:

Općina Tešanj

– 26.01.2011 gostovanje na Radio Tešanj
– 28.01.2011 gostovanje na SMART TV
– 01.02.2011 radionica / prezentacija za mlade, NVO i dr. u sali Vijeća Tešanj

Općina Zavidovići

– 04.02.2011 radionica / prezentacija za mlade, NVO i dr. u sali Vijeća Zavidovići

Općina Zenica

– 10.02.2011 radionica / prezentacija za mlade, NVO i dr. u Studentskom centru

Općina Maglaj

– 11.02.2011 radionica / prezentacija za mlade, NVO i dr. u Domu kulture

Cilj prezentacije zakona o mladima FBiH jeste da se što veći broj mladih upozna sa sadržajem zakona, pravima i obavezama mladih, pravima i obavezama partnera omladinskih organizacija vladinog sektora na svim nivoima i sl. Veoma veliki odziv na radionicama/prezentacijam je pokazao da su mladi zainteresovani da upotpune svoje zanje i da se upoznaju sa propisima definisanim u zakonu o mladima FBiH.

Slijede aktivnosti gostovanja u emisijama na Radio i TV u Maglaju, Zavidovićima i Zenici. Također slijedi održavanje prezentacija u srednjim školama na području općina Tešanj, Maglaj i Zavidovići i održavanje završne aktivnosti tj. prezentacije komentara na zakon koja će biti upriličena krajem marta u Zenici.

O nastavku aktivnosti ćemo Vas također informisati. A za eventualna pitanja možete nas kontaktirati na email ili broj telefona koji možete pronaći na našoj web stranici.

„EKO-MLADI“

O Tesanj Net

Komentariši