PREDMET: Preispitivanje Odluke OV Tešanj, traži se

Na nastavku 26. sjednice OV Tešanj, održane 04.03.2011. godine izvršen je izbor Predsjedavajućeg OV Tešanj. Kako smatramo da je prilikom same procedure prekršen Poslovnik o radu OV Tešanj, a izborom novog Predsjedavajućeg prekršen Ustav ZE-DO Kantona i Federacije BiH, zahtijevamo da u skladu sa Statutom Općine Tešanj član 39. pokrenete postupak preispitivanja Odluke OV Tešanj.

OBRAZLOŽENJE:

KRŠENJE POSLOVNIKA

Na inicijativu SDA na 26. sjednici, održanoj 28.02.2011. godine inicirana je tačka Dnevnog reda:

– Pokretanje procedure o izglašavanju povjerenja predsjedavajućem Općinskog vijeća i izbora novog predsjedavajućeg.

U tačci Dnevnog reda nije moglo biti predviđeno izbor novog predsjedavajućeg, jer nije provedena procedura kandidovanja novih kandidata na mjesto predsjedavajućeg, čime je prekršen Poslovnik o radu OV Tešanj, član 17. stav 1.

„Predsjedavajućeg Vijeća i zamjenika predsjedavajućeg bira Vijeće iz reda vijećnika tajnim glasanjem na prijedlog Komisije za izbor i imenovanje, uz konsultaciju sa predstavnicima političkih stranaka, koalicija ili nezavisnih kandidata koji imaju svoje vijećnike u Vijeću.“

Na sam dan sjednice vijećnici nisu imali prijedloge kandidata za izbor predsjedavajućeg, tačnije zamjenik predsjedavajućeg Rasim Omerbašić je uputio dopis političkim strankama tek 02.03.2011. godine (akt broj: 01-05-4-635-3/11) da dostave prijedloge za mjesto predsjedavajućeg OV Tešanj, tako da tačka Dnevnog reda kao usvojena nije mogla biti usvojena.

Na nastavku sjednice OV Tešanj , održanoj 04.03.2011. godine, zamjenik predsjedavajućeg OV Tešanj Rasim Omerbašić je onemogućio vođenje rasprave o predloženim kandidatima, čime je prekršen Poslovnik, član 60. stav 1.

Poslije usvajanja dnevnog reda prelazi se na pretres pojedinih pitanja po redoslijedu utvrđenom u dnevnom redu.

tvrdeći da je vođena rasprava o tačci dnevnog reda na prvom dijelu sjednice održane 28.02.2011. godine.

DA LI JE RASPRAVA MOGLA BITI VOĐENA 28.02.2011. GODINE, AKO JE DOPIS ZA DOSTAVLJENJE PRIJEDLOG KANDIDATA DOSTAVLJEN 02.03.2011. GODINE.

KRŠENJE USTAVA

Izborom nebošnjaka na mjesto predsjedavajućeg OV Tešanj prekršen je Ustav Federacije BiH član VI.3(5)

„Načelnik općine i predsjedavajući Općinskog vijeća u Općini ili Općinskog vijeća multietničke strukture ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda, niti iz reda ostalih, osim u onim općinama u kojima jedan konstitutivni narod čini više od 80% stanovništva prema posljednjem popisu provedenom u Bosni i Hercegovini.“

( po zadnjem popisu stanovništva na općini Tešanj je živjelo 48480 stanovnika od toga muslimana tada (bošnjaka sada?) 34941 (72 %), srba 3071 (6 %), hrvata 8929 (18 %), jugoslovena 1047 (2 %) i ostalih 492 (1 %)).

Također je prekršen i Ustav ZE-DO kantona član 82a.

Amandman LX
Iza člana 82. dodaje se novi član 82a. koji glasi:
“Član 82a.
Općinski načelnik i predsjedavajući općinskog vijeća u općinama ili općinskim vijećima višenacionalnog sastava ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda odnosno iz reda ostalih, izuzev u onim općinama u kojima jedan od konstitutivnih naroda čini više od 80% stanovništva, prema posljednjem popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini.
Mandat općinskog načelnika je četiri godine.”

Zahtijevamo da poduzmete Statutom predviđene mjere, i o istom nas obavijestite HITNO.

S poštovanjem!

Predsjednik OOSDPBiH Tešanj
Dr. Sead Rožajac

O Tesanj Net

Jedan komentar

  1. Emir Unkic Deba

    Zelim upoznati cijenjene posjetitelje portala tešanj.net da je Načelnik Općine Tešanj uzeo u razmatranje dopis SDP-a, te naložio pravnom timu Općine Tešanj da se izjasni o istom.

Komentariši