Osnivačka skupština Planinarsko-sportskog društva Zmajevac

dana  24.04.2011.godina (Nedjelja) sa početkom rada u 1100 sati, u Sali Lovačkog doma, ulica Braće Pobrića bb (kod MUP-a) Tešanj.

 

Za skupštinu predlažem slijedeći

 

DNEVNI  RED

 

 1. Otvaranje Osnivačke skupštine  i dobrodošlica učesnicima Skupštine,
 2. Izvještaj o radu Incijativnog odbora  na pripremi Osnivačke Skupštine Planinarsko – sportskog društva Tešanj ,
 3. Izbor Radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
 4. Izbor Verifikacione komisije, Kandidacione i Izborne komisije,
 5. Izvještaj Verifikacione komisije – verifikacija mandata delegatima Osnivačke skupštine,
 6. Usvajanje Poslovnika o radu Osnivačke skupštine,
 7. Usvajanje Statuta Planinarsko – sportskog društva Tešanj,
 8. Donošenje Odluke o osnivanju Planinarsko – sportskog društva Tešanj,
 9. Donošenje Okvirnog programa rada i djelovanja,
 10. Izbor organa PSD Tešanj: Predsjednika i  dopredsjenika skupštine, Upravnog odbora Nadzornog odbora i Suda časti društva ,
 11. Izbor komisija:

a)      Komisija/sekcija za statutarna, normativna i organizaciono – kadrovska pitanja

b)      Komisija sekcija za informativno – propagandnu i izdavačku djelatnost

 1. Obraćanje gostiju i završna riječ izabranog Predsjenika/ce Skupštine,
 2. Druženje učesnika uz muziku i skromni koktel.

 

 

Dobro došli na Osnivačku skupštinu Planinarsko-sportskog društva Tešanj !

 

 

Predsjenik Incijativnog odbora

S a l i h    B r k i ć , sr

O Tesanj Net

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *