U Miljanovcima 30 članova pristupilo u SDPBiH

Proteklog vikenda u Miljenovcima je održana Izborna konferencija Osnovne organizacije Socijaldemokratske partije Miljanovci-Lončari.
Do sad je je na prostoru dvije tešanjske Mjesne zajednice Miljanovci-Lončari i Miljanovci Novi djelovala jedna Osnovna organizacije SDP-a, ali se po stvaranju uslova za stvaranje dvije organizacije odmah krenulo u reorganizaciju postojeće Osnovne organizacije SDPBiH Miljanovci.

Prijemom 30 novih članova u Socijaldemokratsku partiju, sa prostora MZ Miljanovci-Lončari, stvorili su se uslovi da se 07.05.2011. godine održi Izborna konferencija Osnovne organizacije SDPBiH Miljanovc-Lončarii na kojoj je izabrano rukovodstvo koje će voditi ovu Organizaciju u narednom periodu.

Izabrano je Predsjedništvo, a za predsjednika Osnovne organizacije izabran je Mivret Karahmet, rođen 1982. godine, po zanimanju dipl.ecc. Za zamjenika predsjednika je izabran Vinko Mandić, a za sekretara Mirso Ahmić. Zaključkom Konferencije ostavljena je mogućnost proširenja Predsjedništva, kako bi se kvalitetno „pokrile“ sve mahale MZ Miljanovci-Lončari, a time imali efikasniji rad SDP-a na terenu.

Komisija za informisanje SDPBiH Tešanj

About Tesanj Net

Komentariši