Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona sa 29. sjednice

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na čelu sa premijerom Fikretom Plevljakom, usvojila je jučer zaključak kojim se odobrava zaključenje Ugovora o izradi glavnog projekta adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje objekta Općinskog suda u Zenici i glavnog projekta objekta Kantonalnog tužilaštva u Zenici

Iz resora ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, predloženi su , a Vlada je usvojila zaključke o odobravanju sredstava iz Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2011 godinu za infrastrukturne projekta u općinama Kakanj, Usora, Doboj jug i Olovo. Ukupan iznos sredstava koji je odobren je 86.900,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva privrede Vlada Kantona je usvojila odluku da se preduzeću „Radići Kamenolom“ doo Zenica dodijeli koncesija za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa-krečnjaka na ležištu Radići Klopče u općini Zenica. Usvojena je i odluka o odobravanju finansijskih sredstava SZR „Prerada mesa“ vl. Lepić Midhat iz Visokog na ime subvencija investicija  kod obrta u iznosu 9.220,00 KM iz područja prerađivačkih djelatnosti, a privrednom društvu „Ćosić Promex“ doo Usora Odlukom Vlada je na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnog standarda za upravljanje kvalitetom EN ISO 9001:2008 odobren iznos od 15.000,00 KM

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je usvojila i set odluka kojima se odobravaju sredstva za stambeno zbrinjavanje pripadnika boračkih populacija. Tako je Nedžadu Smailbegoviću, RVI iz Maglaja odobreno 13.000,00 KM u svrhu izgradnje objekta i trajnog rješavanja stambenog pitanja. Potom, Biljani Josipović iz Vareša, supruzi poginulog branioca Zorana u svrhu kupovine stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja odobreno 10.000,00 KM Zaimović Fikretu, demobiliziranom borcu iz Doboj-juga u svrhu gradnje stambenog objekta odobreno je 8.000,00 KM, a Fazili Jašarević, supruzi poginulog branioca Senada Jašarevića iz Tešnja 35.000,00 KM. Senidi Demirović iz Zavidovića supruzi poginulog borca Džebraila Demirović u svrhu kupovine stana odobreno je 25.000,00 KM

 

 

Press služba ZDK

O Tesanj Net