Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona sa 30. sjednice

Na svojoj 30. sjednici održanoj jučer, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, pod predsjedavanjem premijera Fikreta Plevljaka primila je na znanje Informaciju o stanju sportske infrastrukture na području Zeničko-dobojskog kantona koju je pripremilo Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Iz istog ministarstva predložen je, a Vlada je Zaključkom dala saglasnost na Plan upisa studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici. Vlada kantona je dala saglasnost na visinu školarine za studente drugog ciklusa  studija, strane državljane na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2011/2012. godini. Data je i saglasnost na visinu školarine i drugih usluga koje fakulteti Univerziteta u Zenici pružaju studentima drugog ciklusa studija u akademskoj 2011/2012 godini. Vlada i ovim Zaključkom želi potvrditi svoju namjeru za smanjenjem troškova studentima i njihovim roditeljima prilikom upisa na fakultet, ali i kod plaćanja ostalih troškova na Univerzitetu.

Na prijedlog Ministarstva privrede Vlada Kantona je usvojila Odluke da se privrednim društvima „Primus color“  i „Kakanj petrol“ oba iz Kaknja odobravaju finansijska sredstava na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnog standarda za upravljanje kvalitetom EN ISO 9001:2008 u iznosima 8.000,00 KM /Primus color/ i 9.000,00 KM /Kakanj petrol/, a privrednom društvu „Subašić“ d.o.o. Tešanj Odlukom, Vlada je na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnog standarda za upravljanje kvalitetom HACCP odobrila iznos od 10.000,00 KM. Preduzeću „Almy transport“ d.o.o. Zenica za 2011 godiinu, na ime regresiranja kamata za investicioni kredit odobreno je 28.711,00 KM.

 

Press služba ZDK

O Tesanj Net