Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona sa 43. sjednice

Na jučer održanoj sjednici Vlada Zeničko-dobojskog prihvatila je četiri informacije koje su pripremila resorna ministarstva: o stanju poljoprivrede, poduzetim mjerama na pošumljavanju područja kojim upravlja ŠPD ZDK, zatim o raseljenim licima i povratnicima te o stanju medija na području Kantona. Na ovoj sjednici data je i saglasnost na Finansijski plan Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu.

Pored toga, Vlada je pokrenula Inicijativu za hitno djelovanje Vijeća ministara BiH i Ministarstva finansija i trezora putem Ureda za sukcesiju imovine SFRJ zbog nepoštovanja Sporazuma o pitanjima sukcesije od strane sudova u državama bivše SFRJ. Od Vijeća ministara BiH traži se da nenaplaćena finansijska potraživanja iz ovakvih slučajeva traži kroz Sporazum o pitanjima sukcesije, kako bi se imovina i objekti pripojili matičnim preduzećima koja su već odavno u procesu privatizacije ili su privatizirana.

Vlada je odobrila zeničkoj Agenciji za ekonomski razvoj „Zeda“ 40.000 KM za nabavku laboratorijske opreme za Tehnološki park, a iz sredstava koncesija odobreno je 15.000 KM za sanaciju puta u Donjem Kaknju, koji je oštećen zbog transporta krečnjaka iz kamenoloma za koncesionara Tvornicu cementa Kakanj. Uz to, za šest privrednih subjekata odobrena su sredstva na ime uvođenja međunarodnih standarda upravljanja kvalitetom u ukupnom iznosu 41.000 KM. Na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađene proizvodne objekate za četiri privredna subjekata i dva obrtnika u ukupnom iznosu odobreno je 94.438 KM. Vlada je dala i saglasnost IK Banci za odobrenje kredita privrednom društvu Dust company iz Zenice iz sredstava Kreditno-garancijskog fonda Vlade ZDK.

Vlada kantona je donijela odluku o izboru najpovoljnijih ponuda za kupovinu privatnih šuma i šumskog zemljišta. Na ovoj sjednici odobreni su i poticaji u oblasti poljoprivrede i stočarstva, pa je tako visočkom Brovisu odobreno 50.000 KM za otkup brojlera, a 255 uzgajivača steonih junica dobilo je ukupno 105.000 KM na ime poticaja. Dvojici proizvođača borovnice odobreno je 2.987 KM, dok je za sedam firmi – otkupljivača svježeg voća i povrća odobreno ukupno 41.592 KM.

Iz domena socijalne politike, na ovoj sjednici imenovana je Radna grupa za izradu Akcionog plana provedbe politike zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja koji se inače radi na nivou Federacije BiH.

Na svojoj 43. sjednici Vlada Kantona usvojila je i Izvještaj o realizaciji Programa interventne sistematske deratizacije u ovoj godini, te odobrila sredstva za nabavku vakcina protiv gripe u iznosu od 50.086 KM. Organizacijama Crvenog križa i Crvenog polumjeseca odobreno je 7.500 KM za provedene akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Vlada je dala i saglasnost na Sporazum o saradnji potpisan 21.11. ove godine između Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK i Regionalne razvojne agencije REZ Zenica, potpisan u svrhu zajedničkog učešća u apliciranju za međunarodne projekte.

 

Press služba ZDK

O Tesanj Net