KAKO NASTAVU UČINITI ZANIMLJIVOM I USPJEŠNOM

Istraživanje među učenicima i nastavnicima

Pedagoška služba Osnovne škole „Džemal Bijedić“ Miljanovci – Tešanj je upravo završila interesantno istraživanje na temu „Kako nastavu učiniti zanimljivom i uspješnom“. Istraživanjem su obuhvaćeni učenici i nastavnici škole.

Učenici su odgovarali na deset anketnih pitanja zatvorenog tipa (uz ponuđene opcije: potpuno se slažem, djelimično se slažem, i ne slažem se) i dva pitanja otvorenog tipa. Naijintezivnije mišljenje u korelaciji uspjeh-disciplina su iskazali potvrdom teze „Da je bolja disciplina u razredu i rezultati bi bili bolji“. Njih 87% se potpuno slaže sa tezom, 10% se djelimično slaže, dok se samo 3% ne slažu sa ponuđenom tezom.

Mišljenje nastavnika je istraživano putem SWOT analize u okviru aktivnosti kroz Pedagoško vijeće. U radu Pedagoškog vijeća učestvuje sedam nastavnika i pedagog škole, koji zajedno imaju 105 godina obrazovnog štaža. Na bazi njihovih iskustava, direktor škole je, kroz razgovor po metologiji SWOT analize, poredao zaključke proizašle iz diskusije, a nakon čega su utvrđeni prioriteti. Utvrđena su po tri zaključka za: snage, slabosti, prilike i prijetnje. I nastavnici ističu da je glavna slabost pojava nediscipline. Glavna poluga u traženju odgovora na pitanje „Kako nastavu učiniti zanimljivom i uspješnom“ je kvalitetnije pripremanje za nastavu, oplemenjivanje nastave novim nastavnim metodama i oblicima rada i dobra komunikacija na relaciji: nastavnik, učenik, roditelj. Uz sve ovo, istaknuto je, neophodnost doslednosti, ustrajnosti i međupovjerenje svih u školi.

Sve ovo što je istraženo bit će prezentirano na sjednici Nastavničkog vijeća, razrednim roditeljskim sastancima i Vijeću učenika, kako bi svako iz svog djekruga mogao izvući zaključke i smjernice za djelovanje u cilju postizanja boljih rezultata u nastavi.

Informaciju pripremilo
Uredništvo lista „Školarac“

O Tesanj Net

Komentariši