Realizovan završni monitoring na projektu „Sakupljajmo PETice“

Dana 29.02.2012 godine sa početkom u 11h u prostorijama općine Tešanj realizovan je završni monitoring na projektu „Sakupljajmo PETice“ od strane Monitoring tima koji sačinjavaju:

 • G-đa Sanja Bokun – predstavnica UNDP-a

 • G-đića Branka Matić – predstavnica UNDP-a

 • G-din Suad Huskić – predstavnik općine

Ispred Udruženja monitoringu je prisustvovao Projekt menadžer na navedenom projektu.

Shodno potpisanom ugovoru o realizaciji ovog projekta, finansijer je uplatio prvu i drugu tranšu sredstava, a Udruženje i općina Tešanj sa partnerima na projektu su realizovali sve aktivnosti planirane ovim projektom. Partneri na projektu su sve osnovne i srednje škole sa područja općine Tešanj te firma OMORIKA iz Doboja.

U sklopu projekta, a u skladu sa projektnim prijedlogom, logičkim okvirom, planom aktivnosti i budžetom, su realizovane između ostalih i sljedeće aktivnosti:

 • Potpisan sporazum sa partnerima

 • Izvršena nabavka kontejnera, kanti, vreća i naljepnica za sve škole

 • Potpisani ugovori sa lokalnim radio stanicama i lokalnom TV

 • Realizovana medijska kampanja (promotivni džinglovi i emisije)

 • Štampani letci i posteri i distribuirani za sve škole i za sve učenike

 • Sedmično vršen odvoz sakupljenih količina PET ambalaže

 • Izvršena nabavka potrebne opreme za uspješnu implementaciju

 • Realizovana posjeta prirodnom parku TAJAN Zavidovići (100 učesnika)

 • Realizovana posjeta firmi za reciklažu OMORIKA iz Doboja (100 učesnika)

 • Realizovana akcije čišćenja u svih 12 škola

 • Realizovane radionice/prezentacije u svih 12 škola

 • Izrađeni bedževi (dječiji eko-policajac) distribuiran svim školama i izvršen izbor dječijih ekopolicajaca u svih 12 škola u preko 300 odjeljenja

 • I druge planom i budžetom predviđene aktivnosti.

Nakon detaljne analize kompletne dokumentacije, postavljenih pitanja, sumiranja odgovora i diskusije, implementacija projekta je od strane članova monitoring tima ocijenjena sa maksimalnom ocjenom 5 što u opisnom smislu znači: odličan, organizacija prevazilazi očekivanja kako u implementaciji projekta tako i u samom radu, kvalitetu i nivou profesionalnosti.

Na kraju su se predstavini UNDP-a zahvalili Udruženju za kooperativnost, odgovornost, transparentnost i urednost u svom radu i dostupnost svih neophodnih podataka i dokumentacije kako bi ovaj završni monitoring mogao biti ovako uspješno realizovan.

Ovom aktivnošću je kompletiran  projekat „Sakupjajmo PETice“ koji je implementiralo udruženje „EKO-MLADI“ i općina Tešanj a u sklopu UNDP  projekta “Jačanje lokalne demokratije/demokracije II- LOD II” kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura.

O Tesanj Net

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *