Realizovana posjeta firmi OMORIKA Reciklaža iz Doboja

13.03.2012 godine u organizaciji udruženja “EKO-MLADI” realizovana je posjeta firmi OMORIKA Reciklaža iz Doboja. U posjeti OMORICI su bili Direktori/ce 8 OS sa područja općine Tešanj, Direktor OS iz općine Doboj Jug. Također su OMORIKU posjetili predstavnici Gimnazije i Tehničke škole Tešanj, kao i predstavnik udruženja “EKO-MLADI”.

Razlog posjete gore navedene delegacije jeste obilazak postrojenja za reciklažu PET ambalaže, koju između ostalih firmi OMORIKA dostavljaju i sa područja općine Tešanj kroz organizovani način sakupljanja, odvoza i reciklaže PET ambalaže, kao jedinstven primjer na području BiH, a gdje su učešće uzele sve OS i srednje škole sa područja općine Tešanj.

Nakon samo dvije godine saradnje na ovom projektu na području općine Tešanj je sakupljeno 62.000 kg PET ambalaže ili 1.200.000 PET boca, a iste su odvežene i reciklirane u firmi OMORIKA Reciklaža.

Ova prilika je iskorištena za razgovore o dosadašnjoj saradnji ali i o nastavku saradnje, a obje partnerske strane su iskazale veliko zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i realizovanim aktivnostima u sklopu ovog projekta.

U ime udruženja te kompletne delegacije predstavniku firme OMORIKA Reciklaža g-dinu Mladenu Damjanoviću je uručena ZAHVALNICA za dosadašnju podršku u realizaciji navedenog projekta.

About Tesanj Net

Komentariši