OO SDP Tešanj: Saopćenje za javnost

Stvaranje preduslova i predpostavki za provođenje efikasne Izborne kampanje

Nakon Konstituirajuće sjednice Općinskog izbornog štaba Općinske organizacije SDPBiH Tešanj, od 28. marta ove godine, za općinske izbore u BiH 2012. godine krenulo se u aktivnost za obezbjeđenje preduslova i pretpostavki za provođenje organizovane efikasne Izborne kampanje.
U tom cilju sačinjen je plan sastanaka u Osnovnim organizacijama SDPBiH, koji je u realizaciji, već, od 29. marta i koji su počeli u OOSDPBiH Jelah, a već su organizirani u deset osnovnih organizacija.
Sastancima su obavezni prisustvovati članovi Općinskog izbornog štaba zaduženi za za određena pitanja, a posebno rukovodstvo osnovnih organizacija kako bi bilo upoznato sa svim aktivnostima i obavezama članstva, organizacija i organa.
Poseban cilj sastanaka je da članstvo i organizacije daju svoj doprinos u koncipiranju Izbornog programa Općinske organizacije SDPBiH Tešanj kako bi Program bio pravi odraz potreba mjesnih sredina, a time i cjelokupne Općine.
Na svakom sastanku se upriliči prijem novih članova SDPBiH.
Ovakva praksa će biti kontinuirana aktivnost u radu i djelovanju općinske organizacije SDPBiH Tešanj, kako bi se ostvario kontakt sa građanima i uticaj građana na politiku razvoja vaše Općine.

Općinski izborni štab
SDPBiH Tešanj

O Tesanj Net

Komentariši