Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona sa 59. sjednice

Na svojoj 59. sjednici održanoj danas  Vlada Zeničko-dobojskog kantona donijela je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju kojim se princip obaveznog pohađanja predškolskog obrazovanja sa ove, pomjera na narednu, školsku 2012/2013. godinu. Uz to, usvojen je Elaborat kao i odluka o opravdanosti promjene naziva, proširenja matičnosti i proširenja djelatnosti Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici, čime ova visokoškolska ustanova mijenja ime u Filozofski fakultet, sa proširenom djelatnošću studijskog programa „Kulturalni studiji“.

Iz resora Ministarstva privrede, Vlada je dala saglasnost na opravdanost realizacije projekta po osnovu Studije o ekonomskoj opravdanosti dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa tehničko-ukrasnog kamena krečnjaka, na lokalitetu Dobrun-Dugandžići K.O. Olovske Luke, općina Olovo te na osnovu toga dodjelila koncesiju privrednom društvu „Marmex“ d.o.o. Sarajevo. Na ovoj sjednici usvojena je i Informacija o stanju zaštite okoline na području Zeničko-dobojskog kantona te Informacija o stambenom zbrinjavanju branilaca i članova njihovih porodica u 2011. godini.

Na kraju, odobreno je privremeno ustupanje tri vatrogasna vozila za tehničke intervencije na cestama općinama Kakanj, Maglaj i Zenica.

 

Press služba ZDK

O Tesanj Net