Konstituirajuća sjednica

ODRŽANA KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA
SAVJETA ASOCIJACIJE MLADIH STRANKA ZA BIH TEŠANJ

Savjet Asocijacije mladih Stranke za BiH Tešanj održao je konstituirajuću sjednicu u srijedu 10.05.2012. godine, a na dnevnom redu je bio izbor rukovodstva ove Asocijacije i prijedlog plana aktivnosti za naredni period.

Za predsjednika Asocijacije mladih Stranke za BiH Tešanj jednoglasno je izabran Starčević Vehid, a potpredsjednici su: Numić Mirzet, Artuković Alma i Handžić Jasmin. Za sekretara je izabrana Begović Almasa.
Na ovoj sjednici je sačinjen i Plan rada, a u narednom periodu mladi Stranke za BiH Tešanj će svoje aktivnosti usmjeriti na: humanitarni rad, sport, kulturu, ekologiju. U cilju što efikasnijeg rada formirane su i komisije za pojedine oblasti:
Komisija za humanitarni rad: Artuković Alma, Merzić Vanja i Roša Suljo;
Komisija za kulturu: Handžić Jasmina, Begović Almasa i Hakić Arijana;
Komisija za sport i druženja: Starčević Vehid, Numić Mirzet, Handžić Jasmin i Alić Jasmin;
Komisija za ekologiju: Alić Jasmin, Mujanović Ajna, Alić Almin i Artuković Alma;
Komisija za medijsko predstavljanje: Handžić Jasmina, Numić Mirzet, Handžić Jasmin i Starčević Vehid.

Jedna od aktivnosti iz oblasti humanitarnog rada planirana je već za narednu sedmicu.

ASOCIJACIJA MLADIH STRANKE ZA BIH TEŠANJ

O Tesanj Net

Komentariši