Zašto Bosanac, a ne Bošnjak?

hakija abdićU toku srednjovjekovne Banovine i Kraljevine Bosne, postojao je samo jedan naziv za stanovnika Bosne, što je i posvjedočeno bosanskim poveljama bosanskih banova odnosno kraljeva, kao i plemića. U njima se jasno spominje narod: Bošnjani, ili se spominju svjedoci povelja Dobri Bošnjani (smisao: prominentni Bošnjani – vojvode, djedovi Crkve Bosanske, strojnici i sl. koji su potvrđivali povelje). Kao dovoljan primjer za to može se navesti povelja bana Stjepana II Kotromanića iz 1334. gdje on kaže (dio citata):
Ako ima Dubrovčanin koju pravdu na Bošnjaninu, da ga pozove pred gospodina Bana…

Dakle, govorimo o arhaičnom bosanskom jeziku  i upotrebi pojma Bošnjanin, u tom istom arhaičnom bosanskom jeziku za  opisivanje stanovnika Bosne.

Dakle naziv Bošnjanin je anarhični termin naziva za bosanski narod koji se koristio u vreme srednjovjekovne Bosne na anarhičnom tada važećem bosanskom jeziku.
Taj izvorni naziv (Bošnjanin) bilo bi pogrešno koristiti u današnje vreme kad imamo moderni bosanski jezik.

U vreme osmanske okupacije Kraljevine Bosne, Osmanlije su koristile SVOJE, a ne bosanske nazive za svakog stanovnika Bosne, nekad i za religijske grupe Bošnjana dodajući sufikse na osmanski naziv „Boşnak“.
Dakle ovdje vidimo neporecivo porijeklo naziva Bošnjak, i treba jasno i glasno reći da je ovo bosanska izvedenica nastala od turcizma: Boşnak=Bošnjak, a ne kako neki tvrde da je naziv spomenut još u srednjem vijeku ili da je star hiljadu godina, pa čak idu i toliko daleko da nazivaju bosanske kraljeve Bošnjacima, a da oni sami sebe nisu tako nazivali – naime koristili su već navedeni naziv Bošnjanin. Posljkednji Bosanski kralj Tvrtko Kotoromanić kojeg je pogububio Mehmed EL Fatih nije nikada sebe nazivao imenom Bošnjak nego je bio Bošnjanin.

Dakle naziv Bošnjak u Bosni se kotistio u vreme Turske okupacije Bosne i s pravom se može tvrditi da ime Bošnjak za Bosanski narod su uveli Turci kao okupatori Bosne pa prema tome ovaj naziv je nastao voljom okupatora zemlje Bosne i nemože biti prihvatljiv. Na samozvanom Bošnjačkom saboru 1993. godine ovu činjenicu Vijeće kongresa Bošnjačkih intelektualaca je namjerno prećutalo kako bi namjerno od imena Bošnjak odbili Bosanske katolike i pravoslavce (danas Hrvate i Srbe) jer su znali da sve što je Osmanlijska zaostavština je neprihvatljivo i za jedne i za druge tako da naziv Bošnjak predviđen samo za Muslimane.

Zamijenom naziva „Musliman“ sa turcizmom „Bošnjak“ 1993. se jasno određuje karakter nove upotrebe imena Bošnjak, ma šta sada neki intelektualci lažno tvrdili (što apsolutno nije više ista upotreba kao u doba Ivana Frane Jukica ili fra Anđela Zvizdovića npr. koji su bili katolici), a stvarni karakter tog naziva od 1993. postaje slaganje sa osmanskom asimilacijom nas i našeg jezika (kao da smo nastali kao njihov produkt), kao i obilježavanje samo muslimanske populacije u BiH, bez želje da se okupe svi bosanski patriote oko istog naziva, bez obzira na njihovo vjersko ubjeđenje
U periodu od 1914. pa do nezavisnosti Bosne i Hercegovine, desila se grčevita borba ostatka neidentificiranih Bošnjana (turcizam. Bošnjaka) zbog propusta čiji razlozi su različiti, od postavljanja Islama kao primarnog identiteta za bosanske muslimane, protivljenja nekih katolika, pravoslavaca ili drugih da se identificiraju kao Hrvati ili Srbi (što je u suprotnosti što je većina bosanskih katolika i pravoslavaca uradila slušajući „Napredak“ i „Prosvetu“), pa sve do osporavanja i želje za uništenjem BiH od strane njenih susjeda. U toj borbi su korišteni različiti nazivi, od naziva Bošnjak (turcizam od Bošnjanin) koji je blokiran za upotrebu od strane srpskih i hrvatskih nacionalista u ovom periodu, pa sve do naziva „musliman“ odnosno „Musliman“, što je na kraju limitiralo taj korpus na BH muslimane, i što je sve trajalo do 1993. godine.

Ostalim neidentificiranim stanovnicima BiH koji nisu muslimani je ostalo da se identificiraju ili kao Hrvati, ili kao Srbi, ili kao Jugoslaveni i sl. ali ne i sa Bosnom.

Vrlo značajno, u modernom jeziku koji se koristio među bosanskim stanovništvom, a čije je ime bilo S-H (jezik čiji je korijen istočnohercegovački dijalekt bosanskog jezika), koristio se i naziv Bosanac što predstavlja izraz u našem modernom jeziku (za razliku od arhaičnog Bošnjanin ili turcizma Bošnjak), za stanovnika Bosne. Naziv Bosanc se koristio u narodu i za vreme Austro-ugarske monarhije, ali nikada nije bio korišten službeno kao nacionalnost za Bosanskohercegovački narod iz napred navedenih razloga osporavanja Bosne i Hercegovine kao države od strane susjeda. Oni koji danas tvrde da je Bosanac samo teritorijalna odrednica, a da su Bosanci svi koji žive u Bosni i Hercegovini direktno rade protiv Bosne i Hercegovine, a posebno protiv interesa Bosanskih Muslimana preimenovanih u Bošnjake i tako ih poistovijetili sa Turcima, odnosno napravili danšnje Bošnjake nekom vrstom Turske zaostavštine u Bosni i Hercegovini.

 

ŠTA ZNAČI TERMIN BOŠNJAK?

Bošnjak jednostavno znači Musliman bez države. Termin je uven 1993 kao zamjena za termin iz ex-YU Musliman, a značenje je ostalo potpuno isto.

Taj termin od 1993 nema nikakve veze sa nekadašnjim Bošnjanima.
Taj termin nema nikakve veze ni sa Bosancima.
Bosanci su multivjerski, a Bošnjaci nisu.

Bošnjak jednostavno znači Musliman bez države.
Neko kome je vjera na prvom mjestu, a država mu ne igra ulogu.
Uglavnom je zadovoljan da živi bilo gdje na Balkanu sve dotle dok može da bude Musliman, ako uvidi da nemože biti Musliman seli se u Tursku.
Hoće li biti Bosanac i ne to mu uopšte nije bitno.

Bošnjak tvrdi da mu je BiH samo teritorija na kojoj živi, ali i ne država kojoj pripada.
Nada se da će se nekada na teritoriji na kojoj živi osnovati islamska država.
Zato odbija da se identifikuje sa bilo kojom državom.
Ne identifikuje se čak ni sa Turskom državom zato što ni Turska nije islamska država.

Bosanac s druge strane znači: ,,ja pripadam državi BiH, ona je moja, a ja sam njen, bez obzira na vjeru.
Ogromna razlika!
Bosanci su multivjerski.
Autohton narod Bosne i Hercegovine.
Bosanac je nacionalni i narodni identitet države Bosne i Hercegovine.

Bosanac se rađa u BiH, umire u BiH i živi za BiH.
Država mu je na prvom mjestu!

 

Zato!

Posebno je inters Bosanskih Muslimana da se izjasne na popisu kao Bosanci, a ne Bošnjaci. Ako se u većini izjasne kao Bošnjaci biće smatrani kao neka vrsta Osmanlijske ostavštine u Bosni i Hercegovini, a ako se izjasne kao moderna nacija Bosanci mogu slobodno da se smatraju kao autohtoni Bosanski narod i što je najvažnije dobar dio dašnjih Bosanskih Srba i Hrvata će prihvatiti da su i oni Bosanci, ali da budu Bošnjaci kao Osmanlijska zaostavština od njih to nije realno očekivati.

Bosanci (ne i Bošnjaci) su voljeli Jugoslaviju dok je ona bila živa i ginuli su za nju kad je trebalo. Jugoslaviju su ubili u Bosni u Sarajevu nisu ni u Beogradu ni u Zagrebu, jer u ova dva pomenuta centra nije ni bilo Jugoslavije, ono koliko je bilo mogli su je ubiti mirnim putem. U Bosni se to nije moglo uraditi na miran način o tome postoje dokazi otpora Bosanaca. Sad su se okomili da ubiju i Bosnu zato će za Bosnu ako bude trebalo ginuti Bosanci taman kad bi to značilo i borbu protiv Bošnjaka.

 

Hakija Abdić, predsj.Lige antifašista Jugoistočne Evrope

O Tesanj Net

8 0 komentara

 1. Pozdrav autoru teksta, ali i čitaocima koji će ovo da pročitaju. Tokom jednog ozbiljnog razgovora sa mojim dragim prijateljem, bio sam potaknut da kao osoba koja se bavi historijom i kao prije svega razumna osoba i kao musliman da dadnem svoj komentar na ovakvu vrstu temu o kojoj se naveliko raspravlja u širem dijelu Bosne i Hercegovine. Dame i gospodo, moram da vam objasnim par realnih i istinitih stvari a to su:

  Kao prvo, u doba srednjeg vijeka, termin hrvat, bosanac, srbin, slovenac, makedonjanin itd. nije postojao. Drugo, granice kraljevstava i carstava su se mogla za tako relativno kratak period da promijene sto je zavisilo od feudalnih prilika u to doba. Historiografija je u 80 – tim i 90 – tim godinama bila pogresno tumacena od strane svih koji su se usudili da je okarakterisu na taj nacin na koji su tuamcili historiju balkanskih naroda. Pogresno je poistovjecivati veliko srpsko carstvo sa danasnjom Srbijom, kao i kraljevstvo Tvrtka I Kotromanica sa danasnjom Bosnom ??? Zasto ??? Zato sto dokle god je bio jedan kralj ili tzv. car, dotle je i opstajalo i to carstvo a taj narod koji je zivjeo na tom podrucju je mislio samo o jednoj stvari – o tome kako da dozivi sutrasnji dan.
  Međutim, to nije tema koja je bitna za vas čitaoce. Ono sto je istina, i sto trebate da znate a neosporno je, jeste da zajednicki naziv za sve zitelje podrucja srednjovjekovne bosanske teritorije jeste da su se svi oni nazivali Bosnjanima. Međutim, kada je Osmansko Carstvo zvanicno osvojilo Bosnu, i kada je 1580. g. uspostavila Bosanski Ejalet, narodi BiH se nisu dijelili po imenu, negu samo po vjerispovjesti, (a razlikovali su se po boji nosenja odjece – za detaljnije opise o nosenju odjece pogledati knjige od prof. dr. Galiba Sljive BiH u XIX st.). Cak i vecim dijelom u doba Austro – Ugarske vladavine nad Bosnom (samo da napomenem da je osmanski sultan sve do 1908.g. zvanicno jos uvijek bio suveren BiH, a cinom aneksije je konacno ju je izgubio) bosansko stanovnistvo se je dijelilo po vjerskoj pripadnosti. Mora se znati, da je politika vrhovnog zemaljskog poglavara za BiH Benjamina Kalaja bila politika ozivljavanja pripadnosti bosanstvu, tj. da sve zitelje BiH bez obzira na pripadnost vjeri ujedini u jednu pripadnosti BiH. Međutim, uticaj hrvatskog sabora, i bas poslije 1908. g. kada u Srbiji stupaju na politicku scenu radikali, i srpskog uticaja na desavanja u BiH pocinju prohrvatske i prosrpske struje u BiH da jacaju, te tako u vecem intenzitetu dolazi do razilazenja pojedinih zitelja BiH oko svoje pripadnosti naciji. Međutim, stvaranjem Kraljvine Srba Hrvata i Slovenaca (kasnije Kraljevina Jugoslavija, Srbi kao narod dolaze u krupni plan, dok Kraljevina SHS / Jugoslavija postaje tamnica za ostale njene narode, pa tako i za muslimane. Muslimanski uglednici su osjetili prijeku potrebu da se grupisu oko svojih vođa, te pocinju da se politicki aktivisu (nad muslimanima se vrsi nesnosljivi teror, a poznat je slucaj klanja 3.000 muslimanskog zivlja poznat kao slucaj poturica, kada je u selu Sahovicima, ali i u susjednim selima, u tzv. “komitama” od strane crnogorskih razbojnika pobijeno oko 3.000 ljudi svih uzrasta – danas se to podrucje zove Srbljevo). Međutim vlada kralja Petra Karađorđevića je učinila svoje, te da bi poslije njegove smrti nastavilo se sa politikom poznatom kao Maček – Cvetković, u kojoj je trebalo da se završi sa konačnim riješenjem po pitanju kreiranja etničkih čistih državnih granica buduće dvije države, što nas uveliko podsjeća na dogovore u Karađorđevu između balkanskih kasapina F- Tuđmana i S. MIlosevica, koji su se isto tako dogovarali oko sudbine pojedinih naroda. Tek od vremena Kraljevine SHS i njenog kraja 6. 4. 1941. Muslimani u Bosni i Hercegovini su shvatili da su dosli u opasnost te da su se nasli izmedju dvije vatre. Međutim, fasisticka marionetska tzv. Nezavisna drzava Hrvatska je u svojim zlim namjerama namjeravala da iskoristi muslimane kaako bi ih pridobila u cilju izvrsavanja svojih zlih zamisli, tj. da ociste citav buduci drzavni teritorij od nepozeljnih elemenata koje je rasnim zakonom donio Eugen Kvaternik. U svemu tome, muslimani su prepoznali da vođe NDH – a ne samo da cine stetu muslimanima u BiH nego da i svojim djelovanjem unistavaju pravoslavni element stanovnistva u BiH. Stoga su se svi predstavnici ilmije zalili pavelicevim velikodostojnicima, pa cak i na samo protestno pismo bosanskog reis – ul – uleme povodom zvjerstava koje je cinio NDH rezim nad nepodobnim narodima, Pavelic je reagaovao da ce oni koji se zale vidjet prije citavo krvavo Sarajevo, nego da ce prestat sa provodjenjem rasnih zakona u NDH.

  Ipak, kada je dosla 1945, pa i kada je je proglasena FNRJ i njen prvi ustav, muslimani su bili zaobidjeni po pitanju deklarisanja svoje pripadnosti. Zasto ??? Cinjenica je da su bila dva velika naroda u Jugoslaviji. Srbi i Hrvati. Pripadnost se odredjivala po republikama, medjutim, srbin ili pak iz BiH, medjutim sta je sa Muslimanima iz FNRBiH koji su cinili treci narod po vecini u FNRJ. Oni su bili naravno zaobidjeni. Naime, malo se zna da je na prvom zasjedanju ZAVNOBiH – a uveliko bilo raspravljano o davanju državnosti BiH. Naime, na samo insistiranje Edvarda Kardelja na drugom zasijedanju je konacno utvrđeno da i Bosna i Hercegovina bude federativna republika koja ce ciniti sastavni dio Jugoslavije. Ipak pad Aleksandra Rankovica 60 – tih pocinje da dovodi do liberalizacije u Jugoslaviji, pa potom hrvatsko proljece, te da bi sve kulminiralo famoznim ustavom iz 1974. g.

  Naime, sve do tada na spiskovima nije bilo opredijeljenosti musliman, bilo je srbin, hrvat, slovenac, makedonac, i jugosloven ili jugosloven ostali. Naravno, opet je izostavljen termin musliman. Ustavom iz 1974. g. republikama je dodijeljen veci stepen samostalnosti, te tako od kraja 70 – tih se u samom drzavnom vodstvu KPJ te u uzem krugu Josipa Broza Tita vodi rasprava oko priznavanja muslimana kao sastavnog dijela naroda i narodnosti Jugoslavije. Međutim, Kardelj i Tito su smatrali kao što je i učinjeno da se prvo treba naučno dokazati postojanost i korijeni muslimanskog naroda kao zasebnog tijela koje zivi i opstoji na bosanskom tlu vec nekolino hiljada godina. Te tako su nastala prva naucna djela od uvazenog prof. Muhameda Hadzijahica i dr. koje su uveliko doprinijele razvoju historigrafske misli na nasim podrucjima.

  Međutim, raspad SFRJ i kraja rata u BiH 1995. g. je doveo ovakvo stanje koje je i danas trenutacno. Posto se danas pravoslavac u BiH poistovjecuje sa Srbinom u Srbiji, te katolik se smatra Hrvatom, sta je sa nama muslimanima kojima je Bosna i Hercegovina draga i voljena i koji se jedini neodricu. Popisom stanovnistva 2013. godine pod imenom Bosanac ako se zaokruzite dajete veliku vecinu neklasifikovanim. Naravno , moram da napomenem da je adekvatan termin koji bi trebao pisat u preambulu jeste Bosanac – muslimanske, katolicke, pravoslavne ili pak dr. vjere. Međutim, ono sto se mora naglasiti jeste da termin Bosnjak nema nikakve veze sa nama muslimanima jer je to bio stari naziv za sve stanovnike bosanskog srednjovjekovnog teritorija a osmanlije su koristili naziv (bosnevi), ali ipak na kraju teksta moram da vam kazem da na popisu 2013. godine se izjasnite kao Bosnjaci, mislim da ste shvatili poruku. Ako se pojedini smatraju i uvjeren sam da ce se tako izjasniti na popisu kao Hrvati ili pak Srbi, onda je i nasa duznost da se izjasnimo kao Bosnjaci, sto je naravno opet privatno pravo da se izjasnimo kako mi to zelimo, međutim, jednom jec vec bila pokusana politika asimilacije stanovnistva u Jugoslaviji te nije uspjela, stoga. Islam, tradiciju, pripadnost Bosni i Hercegovini sacuvajte tako sto ce te se izjasniti kao Bosnjak.

 2. Koja gomila netačnih izjava/povijesnih laži. Autoru ovog teksta i sličnim neukim titoidnim budaletinama preporučam HITNO psihijatrijsko liječenje. Samo mi nije jasno otkud ovakav tekst na stranici koja nosi ime ponosne čaršije Tešanj, izgleda da je lakše izliječiti hemoroide nego BOŠNJE od komunizma.

 3. Mrzimo samo jednu stvar a to su šupci i kvislinzi a ti si balijice i jedno i drugo. Dabogda ti Ratko Mladić djeci čokoladice dijelio pred spavanje, fukaro udbaška.

 4. Halo Titoide, nemaju ljudi nista protiv Tita (uglavnom), nije ovde tema Tito vec tvoja zatucanost i nepoznavanje sta je etnicko porijeklo tj. narod i sta je drzavna (teritoprijalna) pripadnost.
  Za mene naravno da nisi Bosnjak cim ovakve stvari pises, ja sam da se na vrijeme odstrani korov da bi cvijet u Bosnjastvu procvjetao.. sa takvima poput tebe cvjetanja nema, moze samo da uvehne.

 5. Kolika količina gluposti i netačnosti na jednom mjestu. Šok za mozak i uvreda za inteligenciju!

 6. Kolika količina gluposti i netačnosti na jednom mjestu. Šok za mozak i uvreda za inteligenciju!

 7. Tačno je da ste Vi ovim tekstom samo još jedan u nizu od onih koji žele rasparčati Bošnjake i time doprinijeti mirovnom genocidu nad Bošnjacima muslimanima Bosne i Hercegovine. Vaše ideje su slične četničkim, odnosno srpskim koji tvrde da smo mi zapravo “Poturčeni” Srbi. Samo što vi to promičete kroz neko Bosanstvo tamo gdje mu nije mjesto. Jedno je nacija a drugo etnicitet. Etnija “Bošnjaci” nije ista što i nacija “Bosanci”. To samo neupućen čovjek može negirati, ali eto Vi i Vama slični pokušavate stopiti u jedno.

  Interesantno je i to što svi vi koji pozivate u takozvano Bosansko jedinstvo se obraćate skoro pa isključivo Bošnjacima muslimanima. Zašto ne širite ove priče Srbima i Hrvatima već ih samo podmećete Bošnjacima?

 8. Što ne mogu ovih neo komunjara. Pomirite se sa činjenicom da je tito u prahu i da Jugoslavije više nema :-)

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *