Bosna i Hercegovina i Španija: poslovno ulaganje u budućnost

06032013_1

Zamjenica ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH gđa Ermina Salkičević-Dizdarević uzela je aktivno učešće na seminaru na temu: „Bosna i Hercegovina i Španija: poslovno ulaganje u budućnost“ koji se održao u Vanjskotrgovinskoj komori BiH. Na seminaru koji je organiziran od strane Vanjskotrgovinske komore BiH i Ambasade Kraljevine Španije u BiH su se okupili predstavnici bosanskohercegovačkih kompanija, resornih ministarstava i drugih institucija od značaja za ekonomski razvoj BiH.

Seminar je organiziran zbog jačanja i povezivanja bh. i španskih kompanija, što predstavlja prvi korak u planiranim aktivnostima s ciljem boljeg upoznavanja bh. kompanija s tržištem Kraljevine Španije i španskih kompanija s mogućnostima uspostavljanja bolje poslovne saradnje s Bosnom i Hercegovinom.

U uvodnom dijelu seminara, prisutnima su se obratili: Duljko Hasić, direktor Inastituta za edukaciju VTK BiH, Ismet Kumalić, predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH, Aurora Mejia, ambasadorica Kraljevine Španije u BiH i Ermina Salkičević- Dizdarević, zamjenica ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Zamjenica ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine gđa Ermina Salkičević-Dizdarević je u svom obraćanju istakla da „Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u saradnji sa Svjetskom bankom provodi aktivnosti u okviru novog projekta IFC-a u BiH, po pitanju stvaranja boljeg poslovnog ambijenta za strane ulagače u BiH. Ovim Projektom je predviđeno jačanje konkurentnosti, otklanjanje regulatornih i administrativnih prepreka u poslovanju u BiH. Krajnji cilj ove Projektne aktivnosti u narednom periodu je da se izvrši usklađivanje BiH zakonoskog okvira o politici direktnih stranih ulaganja s postojećim zakonima u ovoj oblasti na entitetskim nivoima vlasti, a u svrhu primjene najboljih praksi i stvaranja jedinstvenog ekonomskog prostora.“

U tom smislu, naglašeno je da „Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH će i dalje u potpunosti podržavati svaki vid aktivnosti institucija nadležnih za promociju ulaganja i izvoza dvije zemlje koje će imati za cilj dalje jačanje međusobne saradnje, te uspostavljanje bližih veza između poslovnih zajednica dvije zemlje. Postoji načelni interes za saradnju u oblasti malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, gdje bi se našlo dosta komparativnih prednosti koje bi bile u interesu razvoja ekonomskih potencijala dvije države.“

U drugom dijelu seminara, predstavljene su usluge Vanjskotrgovinske komore, kao asocijacije privrednika cijele BiH, te primjeri uspješno realizirane ekonomske saradnje gdje su razmijenjena iskustva bh. kompanija na tržištu Španije i iskustva španskih kompanija na tržištu Bosne i Hercegovine.

Cilj seminara je da se zainteresirani poslovni subjekti upoznaju s institucionalnim odnosima, kao i s mogućnostima razvijanja ekonomske saradnje Kraljevine Španije i Bosne i Hercegovine.

O Tesanj Net

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *