Dodjela priznanja i zahvalnica

Dana 26.04.2013. godine u Sali OV Tešanj dodjeljena su priznanja za najboljeg donatora, člana i aktivistu udruženja, a podijeljene su i zahvalnice za 2012.godinu. Ove godine priznanja su dobili:

– Za najboljeg donatora: PREVENT GROUP, VISOKO

– Za najboljeg člana: Bašić Bernadir

– Za najboljeg aktivistu: Ibrahim Hukić

Zahvalnice za 2012. godinu su dobili:
OPĆINA TEŠANJ
Centar za socijalni rad Tešanj,
Piro promet, Tešanj
ABITEC
UŽ „Naša porodica“
IZ u BiH-Muftijstvo zeničko,
Minist. za rad i soc.politiku ZE-DO kantona
CENTROSOLAR, Tešanj
Elez Ševko,
SECOM doo, Tešanj
KUD „Izudin Mulabećirović Izo“ Jelah
Revisium Consult,
HIFA OKTAN,
Femax-Mujezinović Ekrem
ŠPEDICIJA TURALIĆ,
ĆORIĆ PROM,
ENKER SINDIKAT,
Hassan Ahmed Al-Zahrani,
Kotorić  Kasim,
Ajanović dr.Razija,
Brkić Selim,
Hrnjić Haris,
Galijašević Muharem,
Dedukić Ismet,
Spahić Sulejman
Čemerlić Amela
Delić Džemila,
Denjalić Amir,
Ramović Smail,
Bijedić Maida,
Tahirović Sabina,
Jabandžić Jasmina,
Softić Midhat,
Ogrić Alija,
Bedak Hajrudin,
Brka Abdulah,
Sejdinović Rifat,
Ćeman Smajo,
Galijašević Zuhra,
Omić Mirsad,
Šaranović Mirsad,
Nakić Nasiha,
Terzić Amir,
KNJIG. SERVIS „CONRA“ Tešanj
PAMGLAS
COLOR KARTON
Fejzić Halid
TV „Smart“ Tešanj
FTV-Čabrić M.
RADIO TEŠANJ
Eminagić Nedim
Galijašević Husein
www.tesanj.net
www.atomci.ba
www.farma.ba
www.tesanjweb.com
Kantić Tarik -reklama u centru
TV AMNA
Jabandžić Ermina
Kadušić Almir
Hojkurić Suljo
Muharembegović Nusret
Ibrahimkadić Namik-eurometali
Armina Krdžalić
Udruženje „NAFAKA“ Jelah
„ELEZ“ doo Tešanj
Artisan-humanitarni koncert
MZ Jelah-humanitarni koncert
ZUTEKS-humanitarni koncert
INTER-humanitarni koncert
Linpac-humanitarni koncert
Saračević doo-humanitarni koncert
Općina Tešanj-humanitarni koncert
AB doo-humanitarni koncert
Centar-humanitarni koncert
Contesa-humanitarni koncert
ES Stahl-humanitarni koncert
GARDA-humanitarni koncert
Bejtić Esmir
Ferizbegović Edhem
Merdić Berina

GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA

Izvor: Oslonac.org

About Tesanj Net

Komentariši