REALIZACIJA 42. PROJEKTA

U toku je realizacija 42. projekta NHU „Oslonac“, a radi se o kupovini kuće za ugroženu porodicu Efendić Ramiza iz Željeznog Polja, Žepče.
Ramiz je sa porodicom, suprugom i troje maloljetne djece živio u veoma neuslovnom objektu, bez ikakvih primanja.
NU „Oslonac“ je donio odluku i potpisao ugovor o kupovini stambenog objekta i pripadajućeg zemljišta za zbrinjavanje ove porodice. Vrijednost projekta je 20.000 KM i 50 % ovog iznosa je već uplaćeno. Po isplati druge polovice će se organizirati primopredaja ovog objekta porodici čime će biti okončan i 42. projekat Oslonca.


Stari objekat
Kupljeni objekat

Izvor: Oslonac.org

O Tesanj Net

Komentariši