Zapošljavanje po zakonu, pošteno i fer

Picture 009

Dana, 02. augusta 2013. godine rukovodstvo Općinske organizacije SDPBiH Tešanj, na čelu sa predsjednikom dr. Seadom Rožajcem, održalo je sastanak sa aktivistima SDP-a uposlenim u obrazovnim institucijama, članovima školskih odbora, kao i sa mladima SDP-a koji su stekli zvanja profesora i magistara na visokoškolskim ustanovama.
Glavna tema je bila stepen izvršenih priprema za početak nove školske godine, kao i primjena novousvojenih kriterija prilikom bodovanja kod zapošljavanja kadrova u prosvjeti.
Na sastanku se, još jednom, istaklo da SDP neće i ne želi sudjelovati u kojekakvim zavrzlamama i da će procedure u ovakvim stvarima rješavati isključivo po zakonu, fer i pošteno.

Komisija za informisanje OOSDPBiH Tešanj

O Tesanj Net

Komentariši